Thông báo tuyển sinh hệ ngắn hạn (25/10/2012)

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng thông báo Nhà trường liên tục tuyển sinh đào tạo ngắn hạn các nghề:


 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ NGẮN HẠN

 
          Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng thông báo Nhà trường liên tục tuyển sinh đào tạo ngắn hạn các nghề:
 
 
TT
 
Tên nghề
 
Thời gian
 
đào tạo
 
Ghi chú
1
Tin học văn phòng (trình độ A,B,C)
2 tháng
Chứng chỉ
2
Tiếng Anh (trình độ A,B,C)
2 tháng
Chứng chỉ
3
Kế toán máy
2 tháng
Chứng chỉ
4
Vẽ Autocad
2 tháng
Chứng chỉ
5
Lập trình – vận hành PLC
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
6
Sửa chữa Ti vi – Video
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
7
Sửa chữa điện lạnh
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
8
Hàn điện
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
9
Hàn hơi (Hàn khí)
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
10
Hàn công nghệ cao
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
11
Phay – Bào
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
12
Nguội
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
13
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
14
Tiện
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
15
Tiện + Phay CNC
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
16
Sửa chữa xe máy
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
17
Vận hành xúc lật
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
18
Vận hành xe nâng hàng
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
19
Vận hành cẩu lốp
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
20
Vận hành máy ủi
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
21
Kỹ thuật chuẩn đoán ô tô và sửa chữa bơm cao áp
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
22
Kỹ thuật xây dựng
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
23
Lập dự toán xây dựng cơ bản
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
24
Đo trắc địa
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
25
Khai thác hầm lò
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
26
Điện máy mỏ
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
27
Cơ điện lò
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
28
Vận hành máy sàng
3 tháng
Chứng chỉ sơ cấp nghề
 
Ghi chú: - Học sinh đăng ký học tại trường có thể đăng ký học tại các khoa
                   hoặc tại Trung tâm đào tạo.
                - Nhà trường còn tổ chức đào tạo các lớp sơ cấp nghề và đào tạo nâng bậc công nhân kỹ thuật tại các đơn vị có nhu cầu.
         
 

          * Địa chỉ liên hệ: Trung tâm đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng -   Điện thoại: 033 2473459; 0902136118

- Gmail: trungtamdt@cic.edu.vn    ;   nguyenvantuan@cic.edu.vn  
 
 
 

                                                                   HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.