Kế hoạch điều chỉnh và công bố chuẩn đầu ra năm học 2013 (02/11/2012)

Kế hoạch điều chỉnh và công bố chuẩn đầu ra năm học 2013TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.