Danh sách công nhận tốt nghiệp CĐ chính qui, CĐ liên thông, CĐN, TCN (24/07/2010)

Có kèm theo các quyết định công nhận tốt nghiệp, Danh sách các lớp có học sinh được công nhận tốt nghiệp

Các quyết định công nhận tốt nghiệp 
QĐ công nhận tốt nghiệp CĐ chính qui khóa 2 và CĐ liên thông khóa 1
QĐ công nhận tốt nghiệp CĐN khóa 34 và CĐN liên thông khóa 1
QĐ công nhận tốt nghiệp TCN khóa 35
Danh sách công nhận tốt nghiệp CĐ chính qui
CĐ kế toán 1 CĐ kế toán 2 CĐ kế toán 3 CĐ kế toán 4 CĐ tin học
CĐ khai thác mỏ CĐ kỹ thuật cơ khí 1 CĐ kỹ thuật cơ khí 2 CĐ kỹ thuật điện CĐ kỹ thuật ô tô
CĐ Xây dựng DD 1 CĐ Xây dựng DD 2 CĐ cơ điện mỏ    
Danh sách được công nhận tốt nghiệp cao đẳng nghề
Danh sách 1 Danh sách 2 Danh sách 3 Danh sách 4 Danh sách 5
Danh sách 6 Danh sách 7 Danh sách 8 Danh sách 9 Danh sách 10
Danh sách 11 Danh sách 12 Danh sách 13 Danh sách 14 Danh sách 15
Danh sách 16 Danh sách 17 Danh sách 18 Danh sách 19 Danh sách 20
Danh sách 21 Danh sách 22 Danh sách 23 Danh sách 24 Danh sách 25
Danh sách 26 Danh sách 27      
Danh sách được công nhận tốt nghiệp trung cấp nghề
Cấp thoát nước Cắt gọt kim loại Công nghệ ôtô 1 Công nghệ ôtô 2 Điện CN 1
Hàn 2 Kỹ thuật xây dựng Hàn 1    

   

                                                                                                            (Phòng Đào tạo)TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.