Kế hoạch làm thiết bị và mô hình giảng dạy năm học 2009 - 2010 (25/07/2010)

Bao gồm danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các phòng, các khoa đăng ký làm.

 Chi tiết bấm vào đây để xemTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.