Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm học 2009 - 2010. (25/07/2010)

Bao gồm kinh phí hỗ trợ đào tạo theo chuyên đề, hỗ trợ giáo viên đi học thạc sĩ và tiến sĩ.

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.