Kế hoạch hoạt động chung năm học 2009 - 2010 (25/07/2010)

Bao gồm hoạt động đào tạo, hoạt động xây dựng cơ sở vật chất và biên soạn giáo trình.

 

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.