Chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên chuyên ngành điện tử (02/08/2010)

Trong thời gian từ tháng 04/2010, Khoa Điện đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên về lĩnh vực Điện tử, để hoàn thành lớp bồi dưỡng, mùa hè này Khoa Điện tiếp tục lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về lĩnh vực Điện tử cụ thể như sau:

 

 

                                                                                                                 VP Khoa Điện - Điện tửTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.