THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2012 -2013 (26/12/2012)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP KHOA
NĂM HỌC 2012  -2013
 
Thực hiện kế hoạch hội giảng năm học 2012 – 2013, Trung tâm đào tạo sẽ tổ chức hội giảng cấp khoa năm học 2012 -2013 bắt đầu từ ngày 07/01/2013. Đề nghị các đồng chí giáo viên Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hội giảng đạt kết quả tốt. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.