KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH CĐ LIÊN THÔNG NĂM 2012 (04/01/2013)

Kế hoạch từ ngày 24 tháng 1 năm 2013 đến ngày 21 tháng 2 năm 2013

 KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH CĐ LIÊN THÔNG NĂM 2012

 
TT
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Thời gian
1
Chuẩn bị phòng thi, bàn ghế giáo viên, ánh sáng, dẻ lau bảng, làm vệ sinh trư­ớc ngày thi, kê bàn ghế.
Ban Tuyển sinh
24, 25/01/2013
2
Quyết định danh sách thành viên ban coi thi, danh sách cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, trật tự viên, nhân viên phục vụ tại điểm thi. Điều hành toàn bộ công tác coi thi và xử lý các tình huống xảy ra trong coi thi.
Ban thư ký
01 - 17/01/2013
3
- Ngày 26/01/2011: Buổi sáng môn toán – Chiều môn cơ sở ngành;
- Ngày 27/01/2011: Buổi sáng môn vật lý.
Ban thư ký, Ban coi thi
26, 27/01/2013
4
Nhận bài thi của ban coi thi, bảo quản, kiểm kê bài thi. Thực hiện việc dồn túi, đánh số phách bài thi theo  quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Quản lý các giấy tờ, biên bản liên quan tới bài thi. Lập biên bản xử lý điểm bài thi. Dự kiến phư­ơng án trúng tuyển, trình HĐTS  quyết định. In và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển. Trong đó ghi rõ kết quả thi của thí sinh.
Ban th­ư ký
26, 27/01/2013
5
- Lập kế hoạch chấm thi, tổ chức giao nhận bài thi và phân công cán bộ chấm  thi.
- Thư­ờng xuyên kiểm tra chất l­ượng chấm từng bài thi ngay từ lần chấm đầu, kịp thời uốn nắn, sửa chữa các sai sót của cán bộ chấm thi. - Tr­ước khi chấm, tổ chức cho cán bộ chấm thi thuộc bộ môn thảo luận, nắm vững đáp án, thang điểm. Sau khi chấm xong, tổ chức họp cán bộ chấm thi thuộc bộ môn mình phụ trách để tổng kết, rút kinh nghiệm.
Ban chấm thi
28/01/2013
6
Kiểm tra các sai sót cơ học như­: Cộng sai điểm, ghi nhầm điểm bài thi của ng­ười này sang ngư­ời khác. Phúc khảo các bài do thí sinh đề nghị. Chấm bài thi thất lạc đã đ­ược tìm thấy. Chấm bài mới thi bổ sung do sai sót của HĐTS. Trình Chủ tịch HĐTS tr­ường quyết định điểm bài thi sau khi đã chấm phúc khảo.
Ban phúc khảo
…../02/2013
7
Trang trí khánh tiết, Hội trường đón học sinh nhập học
Phòng CTHSSV
21/02/2013
 
 Nơi nhận:  HIỆU TRƯ­ỞNG
 - Phòng ĐT.
- L­ưu VP.
- Các khoa.
 Lương Văn Tiến
 
 
 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.