Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng Fc theo quyết định số 977/QĐ-BGTVT (28/08/2010)

Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng Fc theo quyết định số 977/QĐ-BGTVT

 

 

Theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008, người điều khiển ô tô đầu kéo, kéo sơ mi rơ moóc phải có giấy phép lái xe hạng Fc. 

Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15/04/2009 về phê duyệt đề án tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng Fc cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 01/7/2010 .

 

Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 1497/CĐBVN-QLPT&NL ngày 23/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện quyết định 977 của Bộ Giao thông vận tải.

 

Sở GTVT Quảng Ninh đã đăng các nội dung chi tiết các quy định liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu biết thực hiện, đồng thời Sở cũng đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ninh đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện phục vụ sát hạch, cử sát hạch viên tập huấn cấp thẻ sát hạch viên hạng Fc, đào tạo cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng Fc.

 Sát hạch viên đã được cấp thẻ sát hạch viên hạng Fc; Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ninh đã được cấp giấy phép đủ điều kiện sát hạch lái xe hạng Fc của Tổng cục đường bộ Việt Nam .

 

Ngày 28/5/2010, Bộ Giao thông vận tải ban hành văn bản số 3463/BGTVT-TCCB về việc tiếp tục thực hiện các quy định của Quyết định số 977/QĐ-BGTVT, việc đăng ký để học, sát hạch cho các đối tượng quy định tại quyết định 977/QĐ-BGTVT được tiếp tục thực hiện và tổ chức sát hạch chậm nhất tới ngày 31/12/2010.

Các điều kiện về thâm niên, số ki lô mét lái xe an toàn và thời gian liên tục điều khiển ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc của người lái xe được tính đến ngày 15/5/2009 .

 


Ban Quản lý sát hạch - Phòng TCHCTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.