KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013 (11/03/2013)

KẾ HOẠCH
 TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
 
          Căn cứ vào hoạt động giáo dục và hoạt động văn thể năm học 2012 – 2013
          Nhà trường lập kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền cấp trường năm học 2012 – 2013 nhằm khích lệ, động viên tinh thần học tập của HSSV, chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2013. Kế hoạch cụ thể như sau:
 
I- ĐỐI TƯỢNG:Là học sinh – sinh viên hiện đang theo học tại các khoa của Nhà trường. Mỗi khoa là một đội độc lập. Bao gồm 06 đội: TTĐT; Khoa Động lực – Cơ Khí; Khoa Xây dựng; Kinh tế; Khoa Kỹ thuật mỏ;  Khoa Điện.
 
* Lưu ý:
          - Sinh viên các lớp Cao đẳng liên thông Đại học đang học tại trường được tham gia cho Khoa hiện đang theo học.
          - Học sinh hệ B một năm và hệ B học ghép với hệ A được tham gia
- HSSV đã thi tốt nghiệp ra trường nhưng đang ở lại trường để ôn thi và chờ thi liên thông các hệ không được tham gia
 
II- THỜI GIAN TẬP LUYỆN, THI ĐẤU, ĐỊA ĐIỂM:
          1-Thời gian tập luyện: Bắt đầu từ 16h15 đến 18h ngày 04/3/2013 đến hết ngày 19/3/2013
          2- Thời gian thi đấu: Bắt đầu từ 15h30 ngày 20/3/2013 đến 29/3/2013.
3- Địa điểm: Sân Bóng chuyền của nhà trường.
         
III - BAN TỔ CHỨC + BAN TRỌNG TÀI:
            1- Ban tổ chức:
            - Đ/c: Lương Văn Tiến             Hiệu trưởng          - Trưởng ban
          - Đ/c: Nguyễn Thế Công                   Phó hiệu trưởng    - Phó ban
          - Đ/c: Tô Văn Hưởng               Phó hiệu trưởng    - Phó ban
          - Đ/c: Nguyễn Huy Phương     T.P CTHSSV       - UVTT
          - Đ/c: Nguyễn Tiến Đạt           T.Phòng Đào tạo  - UV
          - Đ/c: Trần Xuân Bắc              P.P CTHSSV       - UV
          - Đ/c: Bùi Tuấn Anh                Bí thư đoàn TN    - UV
          - Đ/c: Nguyễn Thị Hằng          Phòng CTHSSV   - UV
          - Các đ/c trưởng khoa:                                          - UV
 
          2- Ban trọng tài:
          - Đ/c: Nguyễn Thị Hằng          Phòng CTHSSV   - Trưởng ban
          - Đ/c: Nguyễn Đức Dương       Khoa CK - ĐL      - Phó ban
          - Đ/c: Phạm Đức Anh              Phòng CTHSSV   - Uỷ viên
          - Đ/c: Nguyễn Bình Minh        Khoa CK - ĐL      - Uỷ viên
          - Đ/c: Trần Mạnh Hà               Phòng CTHSSV   - Uỷ viên
 
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1- Phòng Tài chính: Cấp kinh phí theo kế hoạch.
2- Văn phòng:  Ra quyết định chi phí cho giải.
3- Phòng Nghiên cứu khoa học: Chụp ảnh và đưa tin bài lên website của nhà trường
4- Phòng Công tác HSSV:  Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị để tổ chức giải, lo kinh phí cho giải, trực y tế đề phòng xảy ra chấn thương trên sân.
5- Đoàn thanh niên: Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác tổ chức, đôn đốc các khoa tập luyện.          
6- Các khoa:
+ Khoa Động lực – Cơ khí: Chuẩn bị loa đài trang âm cho lễ khai mạc và kết thúc giải
+ Khoa Xây dựng: Kẻ lại sân Bóng chuyền, vệ sinh  sân bãi.
+ Các đ/c trưởng khoa của các đơn vị họp bàn thống nhất bầu ra người phụ trách chính và phân công nhiệm vụ của ban tổ chức đã giao.
 
V- KINH PHÍ CHO GIẢI:
1- Bóng chuyền:             08 quả x 165.000đ/quả  = 1.320.000đ
2- Lưới Bóng chuyền:    02 chiếc x 280.500đ/cái =    561.000đ      
3- Bồi dưỡng tổ trọng tài: 05 đ/c x 100.000đ/người       =    500.000đ
4- Giải thưởng:    
- Giải nhất x  500.000đ          =    500.000đ                                                
- Giải nhì  x  400.000đ             =    400.000đ
- Giải ba x 300.000đ              =    300.000đ
 - Giải phong cách x 200.000đ          =    200.000đ      
                                                                               Tổng = 3.781.000đ
 
(Ba triệu bảy trăm tám mốt ngàn đồng chẵn )
 
          Trên đây là kế hoạch giải bóng chuyền cấp trường năm học 2012 - 2013. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm đạt kết quả cao nhất./. 
 
 
Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG
            - Ban giám hiệu (b/c)
            - Phòng Đào tạo
            - Các khoa
            - TTĐT
            - ĐTN
            - Phòng Tài chính
            - Phòng NCKH
            - Lưu CTHSSV + VPTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.