Tháng 8/2010, Khoa Điện bước tiến mới (01/09/2010)

Đã nhiều năm nay, việc nghiên cứu khoa học, nâng cao tầm trí tuệ mới, là mấu chốt lớn đối với tập thể Cán bộ, giáo viên Khoa Điện. Có như vậy HSSV mới có cơ hội tiếp cận thực tiễn, mở mang tư duy, kích thích sự tìm tòi, khả năng sáng tạo

          Việc nghiên cứu, thiết kế chế tạo các Mô hình, thiết bị  là cần thiết, có ý nghĩa thiết thực trong quá trình giảng dạy và học tập, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đây cũng là bước tiến mới góp phần nghiên cứu các đề tài khoa học cấp trường.

         Đặc biệt trong cuộc thi Mô hình, thiết bị tự làm toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18/8/10 đến ngày 25/8/10. Khoa Điện có 01 Mô hình, thiết bị do tập thể Cán bộ, giáo viên Khoa Điện tự làm mang tên: “Hệ thống tự động vận chuyển và cân định lượng sản phẩm” tham gia dự thi, kết quả đạt giải 3 toàn quốc, được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ lao động  thương binh-xã hội.

Mô hình tham gia Hội thi thiết bị dạy nghề toàn quốc lần thứ 3

      Đây là kết quả đáng tự hào, thành quả đạt được là sự kết tinh trí tuệ tổng thể của tập thể Cán bộ, giáo viên Khoa Điện. Không dừng ở đó, phấn đấu những năm tiếp theo, Khoa Điện sẽ có nhiều Mô hình, thiết bị tự làm, nhiều đề tài khoa học cấp trường hơn nữa, đánh dấu bước tiến mới.

                                                                                                                   Lê Tuấn ĐạtTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.