Hội thảo đổi mới nội dung chương trình (11/10/2010)

Nâng cao chất lượng đào tạo, dạy những gì cần dạy, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, việc thay đổi phương pháp giảng dạy của mỗi giáo viên là cấp bách. Song song bên cạnh đó, việc chỉnh lý, đổi mới nội dung chương trình đào tạo từng ngành nghề là cần thiết.Chính vì vậy, diễn đàn hội thảo đổi mới nội dung chương trình đào tạo, thay đổi phương pháp giảng dạy phải là thường xuyên.

           Tác giả trình bày nội dung cần chỉnh sửa trước hội đồng

      Sự kiện quan trọng vào ngày 21/8/2010 vừa qua, Khoa Điện đã tiến hành hội thảo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, thay đổi phương pháp giảng dạy. Cuộc tranh luận, phân tích trong 4 giờ đồng hồ, với sự đóng góp quý báu của các đồng chí giáo viên trong Tổ bộ môn, các đồng chí phản biện, các đồng chí phòng, ban liên quan, đã đi đến thống nhất 100%  chỉnh sửa, thêm bớt nội dung, thời lượng của chương trình không còn phù hợp với điều kiên giảng dạy hiện nay.

 

     Với tốc độ phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá từng ngày, từng giờ như hiện nay, việc Hội thảo đổi mới nội dung chương trình đào tạo là vô cùng quan trọng, thay đổi phương pháp giảng dạy là cần thiết, có như vậy mới đáp ứng được nguồn lực cho xã hội có chất lượng tốt. 

 

                                                                                                                   Lê Tuấn ĐạtTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.