Thông báo về việc bố trí cho sinh viên cao đẳng K5 và trung cấp k7 đi thực tập tốt nghiệp (18/03/2013)

 

THÔNG BÁO
Về việc bố trí cho sinh viên cao đẳng K5 và trung cấp k7
 đi thực tập tốt nghiệp 
   
I -  Hệ cao đẳng K5
           1 - Các lớp đi thực tập TN gồm: Cao đẳng Xây dựng dân dụng 1,2,3 K5, Cao đẳng XD Cầu đường, Cao đẳng Kinh tế XD
           2 - Thời gian đi thực tập      Từ 3/4 đến 6/5/2013
           3 - Sinh viên chủ động đi liên hệ thực tập từ 29/3 đến 2/4/2013
           4 - Địa điểm thực tập: Các cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Trường hợp sinh viên không liên hệ được nơi thực tập và sinh viên còn nợ điểm học phần thì bố trí thực tập tại trường
 
II -  Hệ trung cấp K7
          1 - Các lớp thực tập TN gồm: Trung cấp Xây dựng dân dụng 1,2 , Trung cấp XD Cầu đường,
          2 - Thời gian đi thực tập      Từ 1/4 đến 6/5/2013
          3 - Địa điểm thực tập:  Thực tập tại trường
 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.