Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2013 (25/03/2013)

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2013
 
Căn cứ vào thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trịnh độ đại học, cao đẳng. Trường cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng thông báo như sau:
 
1. Trình độ cao đẳng:
- Đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 31/05/2013.
- Đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề sau 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp thi theo đề thi do trường tự ra đề. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 30/11/2013
- Ngành đào tạo: đăng ký theo ngành mình đã học hoặc cùng nhóm ngành.
 
2. Trình độ đại học:
- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 31/03/2013. (nộp hồ sơ về ban tuyển sinh)
- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề sau 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp thi theo đề thi do trường đăng ký dự thi tự ra đề. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 15/04/2013. (nộp hồ sơ tại trung tâm đào tạo)
- Ngành đào tạo: đăng ký theo ngành mình đã học hoặc cùng nhóm ngành.
 
3. Hình thức ôn thi:
Nhà trường tổ chức ôn thi cho thí sinh dự thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
4. Thủ tục làm hồ sơ:
- Phiếu đăng ký dự thi đại học và cao đẳng năm 2013.
- 2 ảnh 3x4.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Ban tuyển sinh: - Điện thoại: 033.3851240 hoặc 033.6289225
- Trung tâm đào tạo: Điện thoại: 0332473459 hoặc 0902528386
- Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh. 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.