KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH - SINH VIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 (01/04/2013)

 

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH - SINH VIÊN
NĂM HỌC 2012 – 2013
  
            Căn cứ vào kế hoạch hoạt động văn thể năm học 2012 - 2013.
Nhà trường lập kế hoạch  tổ chức giải cầu lông Học sinh - Sinh viên năm học 2012 - 2013. Nhằm thiết thực chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4/2013 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2013. Để khích lệ, động viên tinh thần học tập của HSSV. Kế hoạch cụ thể như sau:
 
I- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THAM GIA GIẢI:
1 Đối tượng: Là học sinh - sinh viên hệ A + hệ B một năm đang theo học tại trường. Được chia làm 06 đội: Trung tâm đào tạo, Khoa Động lực - Cơ khí, Khoa Xây dựng, Khoa Kỹ thuật mỏ, Khoa Điện, Khoa Kinh tế.
 
* Lưu ý:
          - Sinh viên các lớp liên thông các hệ đang học tại trường được tham gia cho Khoa hiện đang theo học.
          - Học sinh hệ B ghép với hệ A được tham gia
          - HSSV đã thi tốt nghiệp ra trường nhưng đang ở lại trường để ôn thi và chờ thi liên thông các hệ không được tham gia
 
2- Nội dung:       
- Đơn nam                            
- Đôi nam
- Đôi nữ
- Đôi nam nữ.
                                     
II- THỜI GIAN TẬP LUYỆN, THI ĐẤU, ĐỊA ĐIỂM:
1-Thời gian tập luyện: Bắt đầu từ 16h đến 18h ngày 29/3/2013 đến hết ngày 19/4/2013.
          2- Thời gian thi đấu: Từ ngày 22 – 28 /4/2013.
3- Địa điểm:  Hội trường đa năng.
           
III - BAN TỔ CHỨC + BAN TRỌNG TÀI:
            1- Ban tổ chức:
          - Đ/c: Lương Văn Tiến             Hiệu trưởng          - Trưởng ban
          - Đ/c: Nguyễn Thế Công                   Phó hiệu trưởng    - Phó ban
          - Đ/c: Nguyễn Huy Phương     T.P CTHSSV       - UVTT
          - Đ/c: Nguyễn Tiến Đạt           T.P Đào Tạo                  - UV
          - Đ/c: Bùi Tuấn Anh                Bí thư đoàn TN    - UV
          - Các đ/c trưởng khoa                                           - UV
          2- Ban trọng tài:
          - Đ/c: Nguyễn Thị Hằng          Phòng CTHSSV   - Trưởng ban
          - Đ/c: Phạm Đức Anh              Phòng CTHSSV   - Phó ban
          - Đ/c: Trần Mạnh Hà               Phòng CTHSSV   - UV
- Đ/c: Nguyễn Đức Dương       Khoa Cơ khí                  - UV
          - Đ/c: Nguyễn Bình Minh        Khoa Động lực     - UV
          - Đ/c: Vũ Tất Thành                Phòng XDCB       - UV
          - Đ/c: Đặng Quang Hưởng       Ban tuyển sinh     - UV
 
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1- Phòng Tài chính: Cấp kinh phí theo kế hoạch.
2- Phòng Tổ chức hành chính:  Ra quyết định chi kinh phí cho giải.
3- Phòng Công tác HSSV:  Là đơn vị chính xây dựng kế hoạch, tổ chức thi đấu, phối hợp với các đơn vị để tổ chức giải và lo kinh phí cho giải.
          4- Đoàn thanh niên: Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác tổ chức giải.
          5- Các khoa: Thành lập đội tuyển của khoa, cử người quản lý, theo dõi tập luyện và thi đấu.
           
V- KINH PHÍ CHO GIẢI:
1- Quả cầu lông Ba sao: 250 quả x 12.650đ                  = 3.162.500đ
2- Lưới cầu lông Hải Yến: 04 chiếc x 175.500đ   =    702.000đ       
3- Bồi dưỡng tổ trọng tài: 7 người x 100.000đ     =    700.000đ       
4- Giải thưởng:
- Giải nhất đơn nam                                             =    200.000đ
- Giải nhì đơn nam                                                         =    150.000đ
- Giải ba đơn nam                                                =    100.000đ
- Giải nhất đôi: nam, nam nữ, nữ: 3 gải x 250.000đ =    750.000đ
- Giải nhì đôi: nam, nam nữ, nữ: 3 giải x 200.000đ  =   600.000đ
- Giải ba đôi: nam, nam nữ, nữ:        6 giải x 150.000đ  =    900.000đ
                                                                             Tổng = 7.264.500đ
 
( Bảy triệu hai trăm sáu tư ngàn lăm trăm đồng chẵn)         
 
          Trên đây là kế hoạch giải cầu lông Học sinh – sinh viên năm học 2012 - 2013. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm đạt thành tích cao nhất./.  

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.