Tiến độ giảng dạy năm học 2009 - 2010 Các lớp Cao đẳng khóa 3 (12/10/2010)

- CĐ Kỹ thuật cơ khí 1
- CĐ Kỹ thuật cơ khí 2
- CĐ Hàn

Tiến độ giảng dạy các lớp Cao đẳng khóa 3
CĐ kỹ thuật cơ khí 1 CĐ kỹ thuật cơ khí 2 CĐ Hàn 3
     
 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.