Kế hoạch đào tạo năm học 2009 - 2010 (12/10/2010)

- Hệ cao đẳng
- Hệ trung cấp chuyên nghiệp
- Hệ cao đẳng nghề
- Hệ trung cấp nghề

 

 

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.