Thông báo kiểm tra nội dung Thiết kế bài giảng điện tử (23/04/2013)

THÔNG BÁO
V/v Kiểm tra nội dung Thiết kế bài giảng điện tử
 
       Căn cứ vào qui định về việc công nhận giáo viên giỏi cấp trường, sau khi giáo viên đã trình giảng (hoặc miễn giảng) phải kiểm tra nội dung Thiết kề bài giảng điện tử để đánh giá công nhận. Vậy Hội đồng đánh giá thông báo cho các đơn vị được biết về nội dung kiểm tra Thiết kế bài giảng điện tử như sau:
 
1.      Đối tượng kiểm tra:
Giáo viên giảng dạy lý thuyết đã được đánh giá đạt giờ giảng giỏi hoặc được miễn giảng.
 
2.      Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra Thiết kế bài giảng điện tử trực tiếp trên máy tính bằng phần mềm Powerpoint.
- Mỗi giáo viên được lựa chọn trước một bài giảng phù hợp với chuyên môn được phân công trong đơn vị (Bài giảng trong thời gian 45’). 
- Trước ngày thi một ngày Trưởng khoa/Giám đốc trung tâm nộp tư liệu bài giảng do giáo viên đơn vị mình tự chọn về Phòng nghiên cứu khoa học, bao gồm: Bản in giáo án, đề cương chi tiết bài giảng (Riêng hình ảnh, âm thanh, clip minh họa phải gửi bằng bản mềm điện tử).
- Nội dung phần thực hiện Thiết kế bài giảng điện tử phải theo đúng các qui định được nhà trường tập huấn.
 
3.      Thời gian, địa điểm
-      Thời gian: 8h00’, ngày 27/4/2013
-      Địa điểm: Phòng máy tầng 3 thư viện.
Trên đây là thông báo về nội dung kiểm tra Thiết kế bài giảng điện tử, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.
· Lưu ý: Các đơn vị lập danh sách giáo viên thuộc đối tượng phải kiểm tra nhưng đang đi công tác hoặc có giờ lên lớp trùng với thời gian kiểm tra để nhà trường bố trí kiểm tra đợt 2.
 
Nơi nhận:
- 05 khoa, TT Đào tạo;
- Phòng Đào tạo; Phòng CT HSSV;
- Lưu NCKH, VP. 
P.HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Tô Văn Hưởng
 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.