Tiến độ giảng dạy năm học 2010 - 2011 (19/10/2010)

- CĐ LT Điện k2
- CĐ Điện 1 - k3
- CĐ Điện 2 - k3
- CĐ Điện 3 - k3

 

 

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.