HỘI NGHỊ SƯ PHẠM KHOA ĐIỆN 2010 (08/11/2010)

Hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn trường, ngày 11/10/2010 vừa qua, Khoa Điện đã tiến hành Hội nghị sư phạm cấp khoa. Nhằm kiểm điểm đánh giá những mặt đạt được, những mặt còn tồn tại trong năm học (2009-2010), đồng thời vạch ra phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu trong năm học (2010-2011).

 Sau gần 3 giờ làm việc, với sự tranh luận, đóng góp chân thành, cởi mở của toàn thể các đồng chí Cán bộ, giáo viên Khoa Điện và các đồng chí đại biểu tới dự. Hội nghị sư phạm đã đưa ra những biện pháp cụ thể, thống nhất và đi tới kết luận trong năm học (2010-2011), nhằm nầng cao chất lượng đào tạo cụ thể như sau:

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ, công tác quản lý của Cán bộ, giáo viên Khoa Điện
- Cam kết rõ nhiệm vụ của từng Cán bộ, giáo viên là tấm gương về đạo đức và sáng tạo
- Thường xuyên thay đổi phương pháp giảng dạy, dạy những gì cần dạy, dạy những gì mà xã hội cần, từng bước thích nghi đào tạo theo tín chỉ, đổi mới tư duy trong việc thay đổi phương pháp dạy học
- Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Soliwok, Autocad, Powepoint….phục vụ công tác giảng dạy
- Thay đổi tư duy, từng cách nghĩ, cách làm, tạo tính tự giác, tính chủ động của từng giáo viên, luôn coi người học là khách hàng, lấy người học làm trung tâm
- Thường xuyên sinh hoạt, trao đổi giữa các Tổ bộ môn, những vấn đề bất cập về nội dung chương trình trong quá trình giảng dạy, từ đó có phương hướng đề xuất và điều chỉnh
Hướng tới đào tạo chất lượng cao, đào tạo có địa chỉ, Khoa Điện phấn đấu trong năm học (2010-2011) và những năm tiếp theo sẽ giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 
 
                                                                                                                        KHOA ĐIỆN
 
                                                                                                                Lê Tuấn Đạt 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.