Thông báo mở lớp chứng chỉ vẽ 3dmax và trắc địa công trình (31/05/2013)

THÔNG BÁO
MỞ LỚP CHỨNG CHỈ VẼ 3DMAX VÀ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH 
      - Căn cứ Quyết định số: 155/QĐ-BCN ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
       - Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp.
 
      Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng mở lớp:
      + Lớp 1: Chứng chỉ vẽ 3D MAX.
      + Lớp 2: Chứng chỉ trắc địa công trình.
 
      1. Thời gian học như  sau:
-         Thời gian:  Học ngoài giờ hành chính
 
      2. Kinh phí: 
       a. Kinh phí Chửng chỉ vẽ 3D MAX.
        - Đối tượng xã hội:  800.000 đồng/01 học viên.
       - Đối với HSSV và cán bộ, CNV của Trường mức thu: 600.000 đ/1 học viên.
 
       b. Kinh phí Chửng chỉ trắc địa công trình.
        - Đối tượng xã hội:  700.000 đồng/01 học viên.
       - Đối với HSSV và cán bộ, CNV của Trường mức thu: 500.000 đ/1 học viên.
( Mức kinh phí trên áp dụng cho lớp có từ 15 học viên trở lên )
 
      3. Kết thúc khóa học: học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
      Mọi chi tiết xin đăng ký và nộp học phí tại :
        Khoa Xây Dựng  ( Cô Liên )       Điện thoại: DĐ : 0904532108

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.