Mẫu đăng ký đề tài cấp bộ (19/06/2013)

Mẫu đăng ký đề tài cấp bộ - Phòng Nghiên cứu Khoa học

CLick vào đây để tải biểu mẫu (Định dạng MS Word)TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.