Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên nghiệp k5 năm 2013 (24/06/2013)

Bao gồm hệ Cao đẳng chuyên nghiệp, hệ Cao đăng liên thông, hệ Cao đẳng văn bằng 2 năm 2013

 

Xem danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy K5 tại đây ( Định dạng Excel).

Xem danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông K4 tại đây ( Định dạng Excel).

Xem danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ văn bằng 2 K1 tại đây ( Định dạng Excel).

 

Xem danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy K5

 

Xem danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông K4 

 

Xem danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ văn bằng 2 K1TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.