Thông báo Mức thu học phí theo qui định Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ (27/09/2013)

Thông báo Mức thu học phí theo qui định Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/5/2011 về việc Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2011, thay thế Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí lái xe cơ giới đường bộ.

 

 

 

Thực hiện quy định của Thông tư liên tịch, các Cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh đã xây dựng và quyết định mức học phí cụ thể đối với từng hạng giấy phép lái xe, báo cáo cơ quan chủ quản theo dõi và thống nhất thực hiện như sau:

 

STT

Loại hình đào tạo

Học phí

1

Đào tạo hạng A1

150.000 đ

2

Đào tạo hạng B1

7.100.000 đ

3

Đào tạo hạng B2

7.300.000 đ

4

Đào tạo hạng C

9.500.000 đ

5

Đào tạo hạng B1 lên hạng B2

1.080.000 đ

6

Đào tạo nâng hạng B2 lên C, C lên D, D lên E

4.000.000 đ

7

Đào tạo nâng hạng B2 lên D, C lên E

5.000.000 đ

8

Đào tạo B2, C, D, E lên F t­ương ứng

4.000.000 đ

9

Bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật GTĐB cho ng­­ười điều khiển xe máy chuyên dùng

400.000 đ

 

Ph­ương thức thu học phí: Đối với đào tạo lái xe mô tô thu một lần khi vào học; đối với đào tạo lái xe ô tô các hạng thu 50% học phí khi vào học, 50% còn lại sau khi học xong lý thuyết. Thời gian áp dụng từ ngày 15/7/2011.

Trên cơ sở báo cáo mức thu học phí của các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh, Sở GTVT Quảng Ninh tổng hợp và công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để cá nhân, đơn vị có nhu cầu đào tạo lái xe cơ giới đường bộ được biết.

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.