Bảng điểm tổng kết lớp Cao đẳng du lịch , Cao đẳng Tin (30/06/2013)

Bảng điểm tổng kết lớp Cao đẳng du lịch K5, Cao đẳng du lịch K6, Cao đẳng Tin K5, Cao đẳng Tin K6, Cao đẳng Tin K7

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao đẳng Du lịch K5;

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao đẳng Du lịch K6;

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao đẳng Tin K5;

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao đẳng Tin K6 ;

Click vào đây để tải bảng điểm lớp Cao đẳng Tin K7.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.