Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng chấp hành tốt công tác Bối dưỡng kiến thức Quốc phòng –An ninh năm 2013 do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Uông Bí tổ chức. (19/07/2013)

Căn cứ vào Kế hoạch QP-AN năm 2013 của đơn vị, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đã cử 04 đồng chí cán bộ các phòng khoa thuộc đối tượng 4 tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Uông Bí tổ chức.

Các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2013

Sau 03 ngày học tập, từ ngày 16/7 đến 18/7/2013 cùng 67 học viên của các đơn vị trên địa bàn Thành phố Uông Bí tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, các học viên dự lớp bồi dưỡng được báo cáo viên truyền đạt 7 chuyên đề gồm: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc tôn giáo; Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh Dân quân tự vệ và pháp lệnh Dự bị động viên; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn ấp, tổ dân phố, cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, 04 đồng chí cán bộ của nhà trường đã đạt kết quả cao trong học tập: 02 đồng chí đạt loại giỏi (Đ/c Đỗ Minh Chiến và Nguyễn Thị Minh Ngọc), 02 đồng chí đạt loại khá (Đ/c Nguyễn Trọng Đại và Hoàng Minh Thuận). Thông qua lớp giúp cho các học viên nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về kiến thức Quốc phòng- An ninh từ đó vận dụng  và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở đơn vị mình.

Các học viên đạt loại giỏi được nhận giấy khen của BTC lớp học

(Đ/c Đỗ Minh Chiến, Nguyễn Thị Minh Ngọc thứ 2, 3 từ phải qua trái)TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.