PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

 

VĂN PHÒNG: Tầng 5 - Nhà hiệu bộ

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Tuấn Khanh               

                      ĐT: 0904370604                                      Email:nguyentuankhanh@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CB, CNV

         Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 07: Trong đó trình độ Thạc sỹ 03, Đại học, Cao đẳng: 04.

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác khảo thí; công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo; công tác bảo đảm chất lượng; công tác kiểm tra các hoạt động đào tạo.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác khảo thí

- Triển khai và thực hiện các quy định hiện hành về công tác khảo thí; xây dựng các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác khảo thí.

- Xây dựng, quản lý, sao lưu và sử dụng các ngân hàng câu hỏi/đề thi kết thúc môn đun/ môn học (MĐ/MH) cho tất cả các MĐ/ MH.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi kết thúc MĐ/ MH cho các trình độ đào tạo và các hình thức đào tạo của Nhà trường;

- Đề xuất thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp các trình độ đào tạo của Trường;

- Nghiên cứu cải tiến, phát triển phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với yêu cầu của các ngành nghề đào tạo;

- Xây dựng báo cáo tổng kết, đề xuất các định hướng, giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác khảo thí đảm bảo đúng quy định và phù hợp với đặc thù của Nhà trường.

2.2. Hệ thống bảo đảm chất lượng

- Xây dựng, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ; từng bước xây dựng văn hóa chất lượng trong Trường;

- Đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng;

- Lập kế hoạch cải tiến, phòng ngừa các tồn tại sau đánh giá nội bộ;

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo về quá trình thực hiện, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng;

2.3. Công tác kiểm định chất lượng

- Xây dựng các văn bản về công tác kiểm định chất lượng theo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với đặc thù của Trường;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và chất lượng các chương trình đào tạo theo quy định;

- Xây dựng và phân tích cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng, công tác tự đánh giá chất lượng theo quy định của pháp luật và của Trường;

- Phối hợp, tư vấn các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động kiểm định chất lượng;

- Xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại sau kiểm định chất lượng; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo về quá trình thực hiện khắc phục.

2.4. Kiểm tra các hoạt động đào tạo

- Xây dựng các văn bản quản lý, quy định về công tác kiểm tra các hoạt động đào tạo trong Nhà trường theo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với đặc thù của Trường;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ các hoạt động đào tạo của Trường;

- Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất giải pháp khắc phục, phúc tra.

- Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng.

- Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của trường và của pháp luật.

2.5. Một số nhiệm vụ khác

- Tổ chức nghiệm thu ra đề thi, coi và chấm thi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Tải tập tin đính kèm Tại đây

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến
Amanahtoto slot deposit dana gopaytogel Amanahtoto Amanahtoto pakde4d pakde4d situs slot resmi 2024 pakde4d gopaytogel gopaytogel gopaytogel dewitogel gopaytogel gopaytogel togel online togel bayaran terbesar gopaytogel amanahtoto gopaytogel gopaytogel gopaytogel