P. Tổ chức hành chính: : PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH


PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

VĂN PHÒNG: Tầng 1 - Nhà hiệu bộ

                      ĐT: 0203.3854497                            Email: phongtochuc@cic.edu.vn

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Thái Thanh Phú        

                      ĐT: 0989335809                               Email: phutt@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CB, CNV

       Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 14: Trong đó trình độ Thạc sỹ 05, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp: 09.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

      - Tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động

      - Quản lý hành chính, công tác văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc, công tác nội chính và đối ngoại, lễ tân

      - Thường trực và tổ chức các phong trào Thi đua khen thưởng

      - Trình Hiệu trưởng quyết định về điều động, tuyển dụng, thành lập, chế độ chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên, công nhân viên trong phạm vi nhà trường.

QUYỀN HẠN

      - Được phép quan hệ với các cơ quan, đơn vị bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức, lao động, bảo hiểm, hành chính văn phòng được Hiệu trưởng giao;

      - Hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh việc quản lý công văn tài liệu lưu trữ

      - Được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các thông báo nội bộ, giấy đi đường, giấy giới thiệu quan hệ công tác cho CBCNV

      - Được ký các văn bản: Sao hồ sơ lý lịch, sao các quyết định về tổ chức, lao động, nâng lương, giấy nghỉ phép cho CBCNV

      - Kiểm tra các bản thảo trước khi trình duyệt Hiệu trưởng và các văn bản trước khi phát hành

 

DANH SÁCH CB, GV, NV 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

SĐT

1

Thái Thanh Phú

1978

Thạc sĩ

Trưởng phòng

Giảng viên

0989335809

2

Phan Thị Thu Trang

1983

Thạc sĩ

P. Trưởng phòng

0961591983

3

Nguyễn Huyền Ngọc

1979

Thạc sĩ

P. Trưởng phòng

0906034999

4

Trần Thị Thanh Hồng

1983

Thạc sĩ

Nhân viên
Giảng viên

0979739686

5

Bùi Thị Mai Anh

1979

Thạc sĩ

Nhân viên
Giảng viên

0984904846

6

Phan Thị Phương Thảo

1986

Đại học

Nhân viên

0984824368

7

Đỗ Thanh Thanh Mai

1990

Cao đẳng

Nhân Viên

0975070390

8

Lương Hùng Cường

1983

Đại học

HDTH
Lái Xe

0936320043

9

Vũ Minh Hiếu

1984

Đại học

Giáo viên

0936821356

10

Nguyễn Thị Kim Thương

1986

Trung cấp

Nhân viên

0988357628

11

Nguyễn Thị Phương

1985

Đại học

Nhân viên

0948661985

12

Trần Thị Lý

1970

Sơ cấp

Nhân viên

0369595268

13

Vũ Thị Tâm

1990

Đại học

Nhân viên

0392866867

14

Nguyễn Trung Hiếu

1987

Đại học

Nhân viên

0982223992

 

                              

 

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến