Chuẩn đầu ra : Báo cáo về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục Đại học năm 2013

Báo cáo về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục Đại học năm 2013

 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRU­ỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP &  XD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc       
        Số:    503/BC -TCĐCN&XD

Uông Bí, ngày 29   tháng 11 năm 2013

 
                                                                                                
BÁO CÁO
Về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục Đại học
 
          Thực hiện qui chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo "V/v: Báo cáo công khai đối với các cơ sở giáo dục Đại học". Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng báo cáo thực hiện quy chế công khai của Nhà trường năm 2012 như sau:
 
1. Những cam kết về chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
          a. Công bố chuẩn đầu ra đã công bố: Năm 2013 sau khi rà soát và điều chuẩn đầu ra các ngành đào tạo theo nhu cầu thực tế và đã được công bố theo quyết định số: 01/ QĐ-TCĐCN&XD ngày 03 tháng 01 năm 2012 và được công bố trên  mạng thông tin điện tử theo địa chỉ cic.edu.vn  ngày 03 tháng 01 năm 2012.
          Năm học 2013 – 2014 Nhà trường đang tiến hành điều chỉnh lại chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo cho phù hợp với yêu cầu từ thực tế.
          b. Tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm học 2012 -2013 có việc làm. (có biểu mẫu 21 kèm theo)
          c. Kết quả kiểm định: Nhà trường đã tự kiểm định chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn đánh giá trường Cao đẳng của Bộ Giáo dục và và Đào tạo và đã gửi cục khảo thí - Bộ Giáo dục và Đào tạo chờ cục khảo thí tiến hành kiểm định.
2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
          a. Cơ sở vật chất: Nhà trường luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, đến nay Nhà trường đã có cơ sở vật chất phục vụ tốt cho quá trình đào tạo; năm 2013 đang tiến hành thi công Nhà hiệu bộ 7 tầng dự kiến cuối năm 2013 đưa vào sử dụng (có biểu 22 kèm theo).                                                                             
          b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Song song với việc xây dựng cơ sở vật chấtNhà trường luôn luôn chăm lo đến việc tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; chính vì vậy cho đến nay đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng lên đáp ứng quá trình đào tạo. (có biểu 23 kèm theo)
3. Công khai tài chính:
          Nhà trường luôn luôn thực hiện tốt các các qui định và qui chế tài chính của Nhà nước và của các bộ kết quả thu chi tài chính(có biểu 24 kèm theo).
 
 
Nơi nhận:     HIỆU TRƯỞNG
- Bộ GD&ĐT;
- Phòng Tài chính;
- Lưu: ĐT, VP.

(Đã kí)

 

T.S Lương Văn Tiến

 
                                                                                                 
 
                                                                                                           

 File đính kèm

- Báo cáo 3 công khai năm 2013 ( Định dạng Microsoft Excel)

                                                                                     

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến