Thông báo : Thông Báo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho HSSV thuộc diện chính sách được miễn, giảm học phí năm học 2015-2016

Thông Báo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho HSSV thuộc diện chính sách được miễn, giảm học phí năm học 2015-2016

Hướng dẫn HSSV làm thủ tục huởng chế độ chính sách theo Nghị định 86 /2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

Căn cứ vào Nghị định 86/2013/NĐ - CP ngày 02 tháng  10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 cho HSSV.

Để tạo điều kiện cho HSSV thuộc diện chính sách được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Đề nghị các Khoa và Trung tâm đào tạo thông báo cho HSSV được hưởng chế độ chính sách hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Cụ thể như sau:

I. Đối tượng được miễn 100% học phí:

          1. Con mồ côi cha +  mẹ

          2. Con của người bị nhiễm chất độc da cam

          3. Con thương binh, bệnh binh

          4. Con liệt sỹ

          5. Con dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

          6. Con dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo

7. Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của của Thủ tướng Chính phủ (chỉ áp dụng cho học sinh học đang học Bổ túc văn hóa tại Trung tâm Đào tạo).

          8. Học sinh tốt nghiệp trung học sơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp (Kể cả đối tượng đã tốt nghiệp quá 3 năm đều được giảm)

II. Đối tượng giảm 70% học phí:

1. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

III. Đối tượng giảm 50% học phí:

          1. Con cán bộ, công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

          2. Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. (chỉ áp dụng cho học sinh học Bổ túc văn hóa tại Trung tâm Đào tạo).

IV. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:

1.Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.(Theo Nghị định 86/2013/NĐ - CP ngày 02 tháng  10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

2. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước thi đỗ vào hệ cao đẳng hệ chính quy hiện đang theo học tại trường. (Theo Quyết định số: 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

 

VI. Hướng dẫn làm thủ tục:

1. HSSV đối tượng mồ côi cha và mẹ:  Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường; Bản sao công chứng: Có giấy chứng tử cha và mẹ + giấy khai sinh.

2. Con của người bị nhiễm chất độc da cam: Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường; Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận nhiễm chất độc da cam + giấy khai sinh.

3. Con thương binh, bệnh binh: Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường; Bản sao công chứng: Thẻ thương binh, bệnh binh  + giấy khai sinh.

4. Con liệt sỹ: Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường; Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận con liệt sỹ + giấy khai sinh.

 

5. Con dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn: Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường; Bản sao công chứng: Giấy khai sinh + giấy chứng nhận con dân tộc + Giấy xác nhận vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

6. Con dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo: Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường; Bản sao công chứng: Giấy chúng nhận con dân tộc thiểu số + sổ hộ nghèo, cận nghèo theo từng thời kỳ.

7. Con cán bộ, công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên: Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường; Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động mắc bệnh nghề nghiệp + giấy khai sinh.

8. Hộ nghèo và cận nghèo: Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường. Bản sao công chứng: Sổ hộ nghèo, cận nghèo theo từng thời kỳ.

9. Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học tập: Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường. Bản sao công chứng: Sổ hộ nghèo theo từng thời kỳ.

10.Học sinh tốt nghiệp trung học sơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề: Giấy xác nhận là HSSV đang theo học tại trường. Bản sao công chứng: Bằng Trung học cơ sở + giấy khai sinh.

*Ghi chú:  Đối với HSSV khoá cũ đã nộp hồ sơ về Phòng CTHSSV thì không cần phải làm các thủ tục trên, chỉ làm lại giấy xác nhận theo mẫu (riêng hộ nghèo và cận nghèo thì phải xin xác nhận lại theo thời kỳ)

Trên đây là hướng dẫn HSSV làm thủ tục hưởng chế độ chính sách tại trường (có biểu mẫu kèm theo). Đề nghị các Khoa và TTĐT triển khai tới HSSV các lớp.

Thời hạn nộp hồ sơ về Phòng Công tác HSSV trước ngày 16/11/2015. 

Download mẫu đơn miện giảm học phí


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến