Kế hoạch hoạt động : Kế hoạch tuyên truyền phục vụ công tác tuyển sinh năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền phục vụ công tác tuyển sinh năm 2017

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhà trường đến đông đảo học sinh, phụ huynh học sinh, các Doanh nghiệp được biết về các loại hình đào tạo, các ngành nghề đào tạo và các dịch vụ đào tạo khác, Nhà trường lập kế hoạch tuyên truyền phục vụ công tác tuyển sinh năm 2017 cụ thể như sau

1. Mục đích, yêu cầu

- Làm cho mỗi cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường hiểu rõ nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh; cùng chung tay hoàn thành công tác tuyển sinh các bậc học, các loại hình đào tạo;

- Giúp học sinh và phụ huynh trong tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận hiểu rõ Quy chế tuyển sinh của Nhà trường, sự lựa chọn các ngành học;

- Giới thiệu hình ảnh, thông tin mọi mặt về Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng để phục vụ công tác tuyển sinh, đào tạo, việc làm;

- Hình thức tư vấn phong phú, đa dạng, có thời gian tập trung cao điểm cho công tác tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo.

2. Các ban thực hiên công tác tuyên truyền

2.1. Ban chỉ đạo

1. Đ/c Lương Văn Tiến               Trưởng ban

2. Đ/c Lê Văn Lợi                       P.Trưởng ban

3. Đ/c Đỗ Minh Chiến                 P.Trưởng ban

2.1. Tiểu ban Xây dựng nội dung

1. Đ/c Đỗ Minh Chiến                 Chỉ đạo trực tiếp

2. Đ/c Lê Văn Lợi                       P.Trưởng ban

3. Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn        Ủy viên

4. Đ/c Hoàng Minh Thuận          Ủy viên

5. Đ/c Vũ Quốc Toàn                  Ủy viên

6. Các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng, khoa đơn vị

2.1. Tiểu ban Maketting truyền thông

1. Đ/c Lê Văn Lợi                       Chỉ đạo trực tiếp

2. Đ/c Đỗ Minh Chiến                 P.Trưởng ban

3. Đ/c Hoàng Minh Thuận          Ủy viên

4. Đ/c Thái Thanh Phú               Ủy viên

5. Đ/c Bùi Ngọc Huy                   Ủy viên

6. Đ/c Hà Minh Hải                     Ủy viên

7. Các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng, khoa đơn vị; công tác viên.

3. Nội dung

3.1. Các hình thức tuyên truyền truyền thống

- Tổ chức và tham gia tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT, TTGDNN-GDTX, THCS trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa, họp phụ huynh;

- Thành lập đội văn nghệ giao lưu với các trường trong dịp tháng thanh niên kết hợp với tư vấn hướng nghiệp;

- Treo pano, phát tờ rơi tại các trường và các điểm thi THPT Quốc gia, các trường THPT, TTGDNN-GDTX trong và ngoài tỉnh;

- Liên kết với các trường THPT, TTGDNN-GDTX gửi thư, thông báo tuyển sinh đến các địa chỉ email, địa chỉ nhà ở của HS;

- Tư vấn, hỗ trợ các trường THPT, TTGDNN-GDTX tham gia các cuộc thi về Khoa học công nghệ (khi có nhu cầu).

3.2. Hình thức tuyên truyền qua mạng

1. Trên các trang website

Đăng kế hoạch tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, quy trình xét tuyển, các bài viết giới thiệu quảng cáo về năng lực nhà trường trên các chuyên mục.

2. Trên mạng xã hội

- Trên trang Facebook:

+ CB, GV, CNV nhà trường lập các tài khoản facebook cá nhân để đưa các thông tin, hình ảnh nhà trường phục vụ công tác tuyển sinh;

+ Ban Maketting truyền thông giúp các phòng, khoa đơn vị thành lập nhóm công khai trên facebook; quản trị là đồng chí thủ trưởng đơn vị và thư ký; add toàn bộ GV trong khoa, bạn bè vào nhóm;

+ Chia sẻ các thông tin chính thức từ các quản trị viên đã đăng tải.

- Trên Zalo: Các Cán bộ, GV, CNV hàng tuần đưa các thông tin tuyển sinh lên trang của mình; nắm bắt các thông tin về nhà trường để từ đó tư vấn, hướng nghiệp cho những tập thể, cá nhân có nhu cầu học tập, việc làm tại trường.

- Đăng tải trên Youtube:

+ Xây dựng các clip giới thiệu, quảng bá về nhà trường;

+ Xây dựng, lựa chọn các clip bài học, bài giảng mẫu, hướng dẫn thực hành,…

3. Qua hệ thống viễn thông

Phối hợp với các nhà mạng, gửi các tin nhắn với các nôi dung tuyển sinh đến các số thuê bao điện thoại trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

4. Trách nhiệm, Quyền lợi

4.1. Trách nhiệm

- Các đồng chí thủ trưởng các đơn vị coi đây là một trong các phong trào thi đua để đánh giá hiệu quả công tác của đơn vị nói chung và của các cá nhân nói riêng;

- Các đơn vị thường xuyên cập nhật các thông tin của đơn vị mình, gửi cho Tiểu ban biên tập website để cập nhật, đăng tải trên website của nhà trường; hàng tuần, hàng tháng phải có các bài viết về công tác tuyên truyền, tuyển sinh;

- Các đồng chí thủ trưởng Thông báo công khai và rộng rãi đến toàn thể cán bộ, GV, CNV trong đơn vị mình biết để phối hợp thực hiện có hiệu quả;

- Phòng NCKH phối hợp cùng Ban Tuyển sinh theo dõi, kiểm tra các bài viết, lượt chia sẻ các bài viết hàng tuần, hàng tháng; báo cáo kết quả thực hiện tại các buổi họp của nhà trường,

4.2. Quyền lợi

Trong quá trình thực hiện, Ban Tuyển sinh cùng phòng NCKH tổng hợp các kết quả, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích một cách hợp lý.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Tiểu ban Xây dựng nội dung

- Chỉ đạo, Xây dựng các nội dung tuyên truyền, cẩm nang, tờ rơi tư vấn tuyển sinh năm 2017 cho tất cả các bậc học, loại hình đào tạo của nhà trường;

- Gửi các nội dung chính cho Tiểu ban Maketting truyền thông, xử lí các thông tin để đăng tải.

4.2. Tiểu ban Maketting truyền thông

- Nhận nội dung tuyên truyền từ Tiểu ban Maketting truyền thông, xử lí các thông tin để đăng tải;

- Hướng dẫn các đơn vị lập các tài khoản nhóm trên facebook cho các đơn vị; phân quyền quản trị cho các thành viên nhóm;

- Truyền tải các nội dung tuyên truyền cho các nhóm, các đơn vị trong trường;

- Hướng dẫn các nội dung đăng tải (nếu cần).

4.3. Ban Tuyển sinh, Phòng đào tạo, Phòng NCKH

- Xây dựng và Hoàn thiện phương án tuyển sinh năm 2017 theo quy định mới của Bộ LĐTB&XH;

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, chủ trương mới để phục vụ cho công tác tư vấn tuyển sinh, đào tạo;

- Chủ trì và phối hợp thực hiện công tác tiền trạm, liên hệ với các địa phương, các trường THCS, THPT, TTGDNN-GDTX để tổ chức tư vấn tuyển sinh;

- Xin ý kiến chỉ đạo của BGH, Cử và đề cử lãnh đạo các phòng, khoa đơn vị tham gia tư vấn tuyển sinh;

- Trực tiếp tư vấn tuyển sinh tại các điểm, tư vấn tuyển sinh trên website của Trường. Thường trực đường dây nóng tuyển sinh;

- Làm tốt công tác tư vấn, chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh;

- Chỉ đạo học sinh, sinh viên thực tập cuối khóa làm tốt công tác giới thiệu thông tin, hình ảnh nhà trường tại các cơ quan, đơn vị, trường học;

- Xây dựng nội dung cẩm nang, tờ rơi tư vấn tuyển sinh năm 2017 cho tất cả các bậc học, loại hình đào tạo;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (máy móc, thiết bị, nhân lực, maket, khẩu hiệu, phướn, tài liệu...) phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, kinh phí và triển khai thực hiện.

4.4. Các đơn vị trong toàn trường

- Hoàn thiện các thông tin của đơn vị trên trang web của nhà trường;

- Thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh, nội dung hoạt động;

- Chủ động làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh theo ngành, nhóm ngành, hệ đào tạo;

- Phối hợp tư vấn tuyển sinh qua số điện thoại của các đơn vị và các cá nhân;

- Cử cán bộ tham gia trực tiếp các đợt tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh theo sự điều động của Nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phục vụ công tác tuyển sinh năm 2017 của Nhà trường, để việc triển khai được hiệu quả Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị quyết tâm và nghiêm túc thực hiện.


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến