Tin tức tổng hợp : Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo theo Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo theo Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Ngày 23 tháng 3 năm 2018 Ban cán sự đảng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị với lộ trình phù hợp và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và nhằm cụ thể hóa chủ trương [1]chính sách của Đảng và Nhà nước về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/BCS ngày 15/8/2019 về sắp xếp các trường Cao đẳng thuộc Bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương và Phú Thọ. Qua rà soát tại Quảng Ninh có 02 trường Cao đẳng với lịch sử phát triển và ngành nghề đào tạo tương đồng nhau, các đơn vị chức năng của Bộ đã đánh giá thực trạng hoạt động của các trường và xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả vào Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng. Việc tổ chức sắp xếp lại hai đơn vị này sẽ giảm được đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập có cùng chức năng, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; khai thác phát huy có hiệu quả các nguồn lực hiện có; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, tập trung đào tạo các ngành nghề trọng điểm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tốt cho nhu cầu của thị trường lao động. Trên cơ sở đó ngày 26/12/2019, Bộ Lao động TB&XH đã có Quyết định số 1945/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả vào Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

 

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu tại Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả vào Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

 

Ngay sau khi có quyết định sáp nhập và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của Bộ Công Thương, hai trường đã coi đây là nhiệm vụ chính trị cần phải nghiêm túc thực hiện và triển khai có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện hai đơn vị đã gặp rất nhiều khó khăn do là đơn vị đầu tiên được Bộ lựa chọn triển khai sáp nhập, đồng thời trong thời gian tiến hành sáp nhập còn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 nên không thể đi lại giữa hai đơn vị được. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương sau 3 tháng triển khai công việc sáp nhập cơ bản đã hoàn thành đảm bảo các yêu cầu đề ra trong quá trình thực hiện: (1) việc bàn giao, tiếp nhận các điều kiện hiện có bao gồm tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học được đảm bảo minh bạch, trung thực, chính xác trên cơ sở hồ sơ sổ sách quản lý và kiểm đếm thực tế; (2) đảm bảo quyền lợi của giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học. Kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ và các điều khoản chuyển tiếp khác của đơn vị sáp nhập. Tính đến ngày 29/4/2020 toàn bộ các hoạt động của 2 đơn vị đã được thống nhất về một mối và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức mới do Bộ Công thương phê duyệt. Sau khi sắp xếp đã giảm được 4 phòng, 4 Khoa và 01 Trung tâm; giảm cán bộ lãnh đạo cấp trưởng phòng, khoa từ 25 xuống còn 18; số cấp phó đảm bảo theo Nghị quyết số 07-NQ/BCS ngày 17/01/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương qui định.

 

Để làm tốt được những việc trên, trong quá trình triển khai sáp nhập công tác tuyên truyền đóng một vai trò rất quan trọng. Thông qua tuyên truyền đã làm rõ được ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay là xu thế tất yếu đảm bảo sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy. Nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt, các đoàn thể và hội nghị toàn thể CBGV, CNB của hai đơn vị để cung cấp trao đổi các thông tin chính thống làm cho mọi người thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện tránh việc mọi người chưa biết và tiếp cận các luồng thông tin không chính thống gây tâm lý hoang mang, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Đặc biệt là công tác cán bộ phải thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lựa chọn những người có phẩm chất năng lực nhằm cơ cấu lại hiệu quả đội ngũ cán bộ. Nhà trường xác định rõ công tác cán bộ là công tác của Đảng chỉ đạo toàn diện, do đó trước khi sắp xếp Đảng ủy của hai đơn vị đã tiến hành làm việc trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn vì một mục tiêu chung phải sớm ổn định bộ máy để bắt tay vào triển khai ngay các nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới. Trên cơ sở đó toàn bộ 18 cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả được tiếp nhận và tiếp tục được bố trí công việc phù hợp trong bộ máy quản lý của nhà trường theo năng lực chuyên môn và nguyện vọng cá nhân đã đảm bảo không có nhiều xáo trộn, tạo tâm lý yên tâm công tác và công hiến lâu dài cho đơn vị. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp để đảm bảo các phụ cấp được bảo lưu theo qui định. Chính việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy đã tạo nguồn cán bộ dồi dào, từ đó lựa chọn được cán bộ tốt giúp cho việc chỉ đạo, điều hành càng được phát huy mạnh mẽ, thúc đẩy việc mở rộng qui mô và các hoạt động của nhà trường.

 

Hiện nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng trở thành một trường Cao đẳng có qui mô lớn với tổng số [2] cán bộ giáo viên, công nhân viên là 336 người; qui mô tuyển sinh 3 cấp trình độ [3] là hơn 10.000 HSSV, học viên/năm thuộc 7 nhóm ngành nghề: Động lực và Vận hành TBCG, Cơ khí, Điện, Xây dựng, Kỹ thuật Mỏ, Kinh tế- Du lịch, Tin học. Trong đó có 6 nghề trọng điểm được phê duyệt cấp độ Quốc tế, Asean và Quốc gia gồm: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Cắt gọt Kim loại; Điện Công nghiệp; Hàn; KT Máy lạnh và điều hòa Không khí; Hướng dẫn du lịch. Nhà trường được lựa chọn đầu tư để trở thành trường chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp giai đoạn đến năm 2025. Qua hơn một năm sáp nhập các hoạt động của nhà trường đã đi vào ổn định và phát huy được tinh thần đoàn kết, các lợi thế của từng địa điểm đào tạo. Công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập được tăng cường; đã mở thêm các ngành nghề mới về du lịch, dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển và lợi thế tại địa điểm đào tạo mới từ đó mở rộng địa bàn tuyển sinh về khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh nơi đóng chân của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả trước đây; khai thác cơ sở vật chất và các nguồn lực hiện có một cách có hiệu quả góp phần tăng doanh thu, phúc lợi và đời sống người lao động được nâng lên rõ rệt. Chất lượng đào tạo đã được chuẩn hóa và đồng bộ tại các địa điểm đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhà trường tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong các trường Cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh, vị thế uy tín của nhà trường ngày càng được khẳng định. Hiệu quả bước đầu đã được thể hiện qua các chỉ tiêu [4] đạt được trong năm 2020: số lượng tuyển sinh các hệ, doanh thu, thu nhập bình quân của người lao động đều cao hơn so với hai đơn vị trước đây tạo sự yên tâm, tin tưởng về chủ trương đúng đắn của việc sáp nhập. Đặc biệt trong năm 2020, với nhiều sự biến động đã ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường, dịch Covid-19 đã làm tạm dừng tiến độ đào tạo và các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 03 tháng nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBGV, CNV đã tạo thành sức mạnh vượt qua khó khăn trở thành điểm sáng trong thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

 

Qua thực tiễn triển khai công tác sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả vào Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

 

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương rà soát, sắp xếp các trường Cao đẳng trực thuộc Bộ để CBGV, CNV nhận thức rõ tính cấp thiết và hiệu quả của việc sắp xếp các đơn vị nhằm tạo sự yên tâm, tin tưởng, đồng thuận và thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

 

Hai là, huy động sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị bao gồm cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tạo khối đoàn kết và phát huy sức mạnh tập thể. Xây dựng kế hoạch thời gian cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.

 

Ba là, rà soát đánh giá sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp nhằm phát huy được năng lực của từng người, từng vị trí không phân biệt nhân sự giữa hai đơn vị mà phải lấy hiệu quả làm thước đo.

 

Bốn là, thường xuyên giao ban nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong sắp xếp cán bộ, chế độ chính sách, nề nếp làm việc và những tồn động, chuyển tiếp sau khi sáp nhập.

 

[1] Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

[2] Tiếp nhận thêm từ Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả 87 viên chức, người lao động.

 

[3] Nhà trường đào tạo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

 

[4] Chỉ tiêu đạt được năm 2020: Tuyển sinh được 4849 người học các hệ, trong đó hệ Cao đẳng và trung cấp là 1219 HSSV, sơ cấp là 3630 học viên; doanh thu đạt 91 tỉ đồng; thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng. Chỉ tiêu đạt được năm 2019 (tính cả 2 trường): Tuyển sinh được 4470 người học các hệ, trong đó hệ Cao đẳng và trung cấp 1161 HSSV, sơ cấp là 3309 học viên; doanh thu đạt 86,5 tỉ đồng; thu nhập bình quân đạt 7,45 triệu đồng/người/tháng.

 

Nguồn: https://www.moit.gov.vn/


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến