Tin tức tổng hợp : TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng đã được Chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí cấp Giấy phép môi trường số 01/GPMT-UBND ngày 18/01/2024, cụ thể:

1. Thông tin chung

- Tên cơ sở: Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng,

- Địa chỉ tại phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa điểm hoạt động: tại phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Mã số thuế: 5700371697

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở/cơ sở:

+ Tổng diện tích cơ sở: 123.472,1 m2 (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CĐ 919750).

+ Quy mô: Dự án nhóm c (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công). Dự án nhóm III (theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ).

+ Quy mô nhân lực (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên) cơ sở tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí: 260 người

+ Quy mô học sinh, sinh viên: trường đáp ứng tuyển sinh và đào tạo cho 9.910 học sinh, sinh viên/năm theo giấy phép đào tạo được cấp.

+ Số lượng học sinh, sinh viên thực tế được tuyển sinh và đào tạo tại trường qua các năm: ước tính trung bình từ 1.300 - 2.700 học sinh, sinh viên/năm.

+ Quy mô ngành nghề đào tạo: Nhà trường đã được cấp phép đào tạo 69 nghề trình độ Sơ cấp; 41 nghề trình độ Trung cấp và 32 nghề trình độ Cao đẳng.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

- Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

- Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

- Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

- Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

- Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

3. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47, Luật Bảo vệ môi trường

4. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm (Kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực thi hành - theo quy định tại khoản c, điểm 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020)

(Ảnh minh họa)

Tải tập tin đính kèm Tại đây

TIN LIÊN QUAN


Phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục nghề nghiệp

Phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục nghề nghiệp

Ngày 18/6/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành Quyết định về việc xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu Phát triển hệ thống GDNN theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, liên thông, thích ứng, hiệu quả và công bằng với mục tiêu gắn với việc làm bền vững và phát triển bao trùm với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp suốt đời của người học, người lao động; đẩy mạnh đào tạo nghề tại doanh nghiệp và nơi làm việc; Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, thực hiện kết hợp giữa các hình thức truyền thông hỗ trợ và nâng cao hiệu quả truyền thông, đảm bảo công tác truyền thông được thực hiện mọi lúc, mọi nơi; Truyền tải đầy đủ, kịp thời hoạt động, thông tin, hình ảnh của GDNN tới toàn xã hội, thúc đẩy thay đổi nhận thức của xã hội về GDNN từ đó huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào các hoạt động của GDNN; Thu hút, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN nói chung và tuyên truyền về GDNN nói riêng; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống GDNN tham gia thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về GDNN; Tăng cường liên kết hướng tới thành một khối thống nhất giữa các cơ sở GDNN, các cơ quan chủ quản và cơ quản quản lý nhà nước trong việc thực hiện công tác truyền thông GDNN; Hình thành những bộ công cụ truyền thông hiệu quả về GDNN.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến