Kế hoạch hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn thanh niên lập kế hoạch tổ chức các hoạt động văn thể chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2011 cụ thể như sau:

 

         BỘ CÔNG THƯƠNG                                                                                                   CỘNG  HOÀ Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

TRƯỜNG  CĐ  CÔNG  NGHIỆP  VÀ XD                                                                                                                                                                                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:        KHLT/BGH-ĐTN                                                             Uông Bí, ngày 05  tháng 03 năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM

26/03/1931 – 26/03/2011

Năm 2011 được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý lấy là Năm Thanh niên. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2011; Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trong tháng thanh niên; Để khích lệ, động viên Đoàn viên thanh niên là cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên trong công tác dạy và học, tạo bầu không thi đua khí sôi động, thể hiện sự đoàn kết thân ái trong Đoàn viên thanh niên  toàn trường.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn thanh niên lập kế hoạch tổ chức các hoạt động văn thể chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2011 cụ thể như sau:

A. THI RUNG CHUÔNG VÀNG:

I. CHỦ ĐỀ HỘI THI:

Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS HCM; Ca ngợi truyền thống: tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, gương tốt, việc tốt... Tìm hiểu về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, kinh tế……

II. THÀNH PHẦN DỰ THI:

Là HSSV – ĐVTN hiện đang học tập tại trường. Mỗi Liên chi đoàn Khoa được tham dự 15 HSSV.

III. NỘI DUNG THI:

- Hình thức thi giống như phiên bản “Rung chuông vàng” trên VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

- Nội dung thi gồm 20 câu hỏi. Thí sinh nào vượt qua được câu hỏi 20 sẽ là người Rung chuông vàng (Qua câu hỏi 20 mà số thí sinh lớn hơn 1, BTC sẽ đưa thêm câu hỏi phụ để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất).

- Mỗi Liên chi đoàn khoa cử 05 đ/c Cán bộ, giáo viên là ĐVTN làm công tác cứu trợ cho các HSSV của mình trong quá trình thi đấu.

- Mỗi LCĐ khoa chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ gồm: hát, múa, nhảy hiện đại, hiphop, độc tấu nhạc cụ, kịch, hài.......     

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Thời gian chuẩn bị: Từ ngày 01/03/2011 đến hết ngày24/03/2011.

2. Gửi danh sách cho ban tổ chức: Hết ngày 21/03/2011. (cho đ/c Phạm Thị Huệ Chi – P. Bí thư ĐTN)

3. Thời gian thi chính thức: 7h30 ngày 25/03/2011.

4. Địa điểm: Tại hội trường Đa năng.                              

B. GIAO LƯU VĂN NGHÊ – TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

          1. Thời gian duyệt các tiết mục, thời gian khớp nhạc: 16h30’ngày 18/3/2011 tại Hội trường mới.

          2. Thời gian tổ chức: 19h30’ ngày 25/3/2011

          3. Địa điểm: Hội trường mới

II. THÀNH PHẦN THAM GIA: Thành Đoàn Uông Bí, Đoàn phường Phương Đông, Tất cả Đoàn viên TN trong toàn trường.

          Các liên chi đoàn khoa, trung tâm:

          - Thông báo cho các chi đoàn và ĐVTN, mỗi Liên chi đoàn đăng kí 03 tiết mục, và gửi danh sách tiết mục về VP Đoàn trường (cho Đ/c Huệ Chi) chậm nhất trước 16h30’ ngày 18/3/2011.

          - Tổ chức bình xét 01 ĐVTN ưu tú là HSSV (để trao thưởng) và gửi danh sách về VP Đoàn trường trước ngày 22/3/2011 (LCĐ Khoa Kinh tế, Khoa Xây dựng, khoa Động lực mỗi khoa 02 ĐVTN)

III. NỘI DUNG:

          1. Chủ đề: Ca ngợi truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS HCM qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. Qua đây tuyên dương các tập thể, cá nhân, cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010-2011.

          2. Hình thức: Hát, hái hoa dân chủ, đấu giá ngược.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I. BAN CHỈ ĐẠO:

1. Đ/c: Lương Văn Tiến                            - Hiệu trưởng                                       - Trưởng ban

2. Đ/c: Nguyễn Thế Công                        - Phó hiệu trưởng                                - Phó ban

3. Đ/c: Tô Văn Hưởng                              - Phó hiệu trưởng                                - Phó ban

II. BAN TỔ CHỨC

1. Đ/c: Bùi Tuấn Anh                               - Bí thư ĐTN                                        - Trưởng ban

2. Đ/c: Phạm Thị Huệ Chi                       - P. Bí thư ĐTN                                   - Phó ban TT

3. Đ/c: Nguyễn Xuân Nam                      - P. Bí thư ĐTN                                   - Phó ban

4. Đ/c: Nguyễn Huy Phương   - Trưởng phòng CT HSSV  - Uỷ viên

5. Các Đ/c trưởng phòng, khoa                                                                                              - Uỷ viên

6. Đội tình nguyện - Ủy viên  

III. BAN CỐ VẤN (Thi Rung chuông vàng):

1. Đ/c: Nguyễn Thế Công                        - Phó Hiệu trưởng                               - Trưởng ban

2. Đ/c Tô Văn Hưởng  - Phó Hiệu trưởng                   - Phó ban

3. Đ/c: Nguyễn Tiến Đạt                          - T. Phòng Đào Tạo                            - Phó ban

4. Đ/c: Nguyễn Thanh Tuấn                   - P. Phòng Đào Tạo                            - Uỷ viên

5. Đ/c: Nguyễn Huy Phương   - T. Phòng CT HSSV              - Uỷ viên

6. Các Đ/c trưởng Phòng, Khoa                                                                    - Uỷ viên

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Đoàn thanh niên: Lập kế hoạch, tổ chức cuộc thi và chịu trách nhiệm chính trong khâu tổ chức cũng như thực hiện, chịu trách nhiệm theo dõi, thống kê kết quả của từng phần thi.

2. Các LCĐ khoa, Trung tâm: Tổ chức cho đội của khoa tập luyện có hiệu quả, cử người phụ trách các nội dung tham gia, gửi câu hỏi tới BTC.

LCĐ Khoa Động lực: kết hợp với đ/c Trung Thư – phòng CT HSSV chuẩn bị loa đài trang âm.

+ LCĐ Khoa Xây dựng: Treo băng zôn, trang trí khánh tiết của hội trường trong ngày thi.

LCĐ Khoa KT - CNTT: Quét dọn hội trường và cử người phục vụ nước cho BTC, Ban Cố vấn (trước và sau cuộc thi + giao lưu văn nghệ)

LCĐ Khoa Cơ khí: Dán khẩu hiệu và cử người thường trực trong ngày diễn ra các hoạt động.

3. Phòng Tài Chính: Cấp kinh phí theo kế hoạch đã được duyệt.

4. Phòng CT HSSV: Chuẩn bị trang âm, loa đài. Cử đ/c Nguyễn trung Thư trang trí khánh tiết, làm chuông vàng, cử lực lượng bảo vệ trong các ngày diễn ra cuộc thi và giao lưu.

5. Phòng Đào Tạo: Cho phép HSSV nghỉ ngày 25/3/2011 để tham gia biểu diễn, thi đấu và cổ vũ.

6. Văn phòng Hiệu trưởng: Chụp ảnh lưu niệm, cấp 04 bình nước lọc cho Ban tổ chức, cho mượn cốc, khăn trải bàn, hoa nhựa.

7. Phòng Kế hoạch – kỹ thuật: Cử nhân viên trực máy phát điện đề phòng mất điện lưới.

8. LCĐ Cơ quan: Chọn 07 ĐVTN là cán bộ, giáo viên làm công tác cứu trợ trong cuộc thi Rung chuông vàng. Tổ chức bình xét và lựa chọn 10 Đoàn viên ưu tú là CB, GV, CNV (để trao thưởng) và gửi danh sách về VP Đoàn trường trước ngày 22/3/2011.

D. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:

I. KINH PHÍ THI RUNG CHUÔNG VÀNG:

1. Kinh phí giải thưởng:

               a.Giải nhất: 1 giải = 500.000đ

               b. Giải nhì:  2 giải x 150.000đ = 300.000đ

               c.  Giải ba: 3 giải x 100.000 = 300.000đ

2. Kinh phí in Giấy chứng nhận:

     10 tờ giấy chứng nhận x 15.000đ = 150.000đ

 3. Trang trí sân khấu, khánh tiết, làm chuông                                                    = 1.000.000đ

4. Ăn trưa cho BTC, BCV, Đội Văn nghệ:

25 người x 60.000đ/suất                                                                                                   = 1.500.000đ

5. Kinh phí mua bút dạ, in thẻ BTC + thí sinh, băng đô

  = 1.500.000đ(100 bút dạ, 100 thẻ thí sinh, 100 băng đô, 50 thẻ                   BTC)

6. Kinh phí phát sinh:                                                                                                              =    300.000đ

Tổng cộng:     5.550.000đ  

 (Năm triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) 

II. KINH PHÍ GIAO LƯU VĂN NGHỆ - TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN:

1. Trang trí sân khấu khánh tiết:                                                                                           =    300.000đ

2. Kinh phí giải thưởng:

                * Tập thể: 07 đơn vị (có danh sách kèm theo)

                a. LCĐ xuất sắc: 02 đơn vị 

                           300.000đ x 2 = 600.000đ

                b. LCĐ vững mạnh: 03 đơn vị      

                          200.000đ x 3 = 600.000đ

                c. LCĐ biểu dương: 02 đơn vị                                                                                       100.000 x 2 = 200.000đ 

                * Cá nhân: 20 người (có danh sách kèm theo)

                            100.000 x 20 = 200.000đ

          3. Kinh phí in giấy khen: = 400.000đ

          4. Kinh phí mua khung giấy khen:  7 x 40.000 = 280.000đ

          5. Ăn tối BTC : 15 người x 30.000 = 450.000đ

6. Kinh phí phụ = 300.000đ

Cộng:                    = 4.830.000đ

                (Bốn triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng chẵn)

Tổng kinh phí cho các hoạt động:                                                                 10.380.000đ

                (Mười triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)

Kinh phí này được trích từ ngân sách nhà trường

Trên đây là kế hoạch hoạt động văn thể chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM. Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công để đạt kết quả cao nhất ./.  

 B. HỘI THI HỌC SINH SINH VIÊN THANH LỊCH

I. CHỦ ĐỀ HỘI THI:

                Ca ngợi tình thầy trò, tình bạn, ca ngợi truyền thống uống nước nhớ nguồn, truyền thống Đoàn TNCSHCM qua 76 năm thành lập. Phê phán thói hư tật xấu còn tồn tại trong ĐVTN, lên án các tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý, mại dâm. Nhằm tạo cho HSSV trong trường có một sân chơi bổ ích để khẳng đnh khả năng của bản thân, thể hiện bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp của HSSV Quảng Ninh thời đại mới: “Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kĩ năng thành thạo”.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI THI:

1. Thành phần: Nam, nữ đoàn viên thanh niên hiện đang học tập và sinh hoạt tại trường. Đảm bảo là ĐVTN có phẩm chất tốt không vi phạm kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào. Trong cuộc sống được Thầy, cô, bạn bè tin tưởng, yêu quý. Có năng khiếu về văn nghệ, thể  thao, xiếc, ảo thuật, hùng biện, diễn thuyết.....v.v..

2. Thành lập đội tuyển: Các khoa, Trung tâm đào tạo, thành lập đội tuyển của mình, chịu trách nhiệm về phẩm chất đạo đức các thành viên trong đội tuyển. Số lượng mỗi đội không quá 3 thí sinh.

III. NỘI DUNG HỘI THI:

1. Vòng sơ khảo: Các thí sinh được lựa chọn từ các khoa tham gia. Mỗi thí sinh phải trải qua các nội dung sau:

                - Màn chào hỏi: Trình diễn thời trang bắt buộc (Nam mặc Complê, nữ mặc áo dài) Giới thiệu bản thân khi tham gia hội thi. Thời gian cho mỗi thí sinh là 5 phút.

                - Thi trình diễn năng khiếu: Gồm các thể loại hát, ngâm thơ, hoạ, đọc tấu hài, múa, ảo thuật, cắm hoa, ....mỗi thí sinh được thi trong thời gian 6 phút. Kết thúc vòng sơ khảo, ban giám khảo sẽ tổng hợp kết quả đánh giá lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo.

2. Vòng chung khảo: Vượt qua vòng sơ khảo các thí sinh phải trải qua các nội dung thi như sau:

                + Trình diễn thời trang tự chọn: Yêu cầu toát lên được vẻ đẹp của tuổi trẻ học đường, phù hợp với thẩm mỹ của học sinh, sinh viên.

                + Thi hùng biện (thời gian không quá 5 phút) các thí sinh tự lựa chọn nội dung hùng biện theo chủ đề phù hợp với bản thân.

                + Trả lời câu hỏi phụ: Thí sinh bốc thăm giám khảo, giám khảo đặt câu hỏi cho thí sinh trả lời.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Thời gian luyện tập: Các khoa tiến hành tổ chức luyện tập và sơ chọn hạt nhân tham gia từ ngày: 01.03.2011 đến hết ngày 19.03.2011. Gửi danh sách kèm theo trích ngang, sở thích cá nhân, sở trường, ảnh nghệ thuật, ảnh đẹp.... về ban tổ chức (Đoàn TN) trước ngày21.03.2011.

2. Thời gian tổ chức hội thi:

                - Vòng sơ khảo: Từ 13h ngày 24.03.2011

                - Vòng chung khảo: Từ 19h cùng ngày.

3. Địa điểm: Hội trường mới.

V. BAN GIÁM KHẢO HỘI THI:

1. Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn                               - Phó Phòng Đào Tạo                        - Trưởng ban.

2. Đ/c Nguyễn Huy Phương                               - Trưởng phòng CT HSSV - Uỷ viên.

3. Đ/c Đặng Thị Cúc                                           - Phòng XDCB                                    - Uỷ viên.

4. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết                                    - Văn phòng Hiệu trưởng                  - Uỷ viên.

5. Đ/c Bùi Thị Hoa                                   - Phòng tài chính                                - Uỷ viên.

6. Đ/c Nguyễn Thị Hằng                - Phòng CT HSSV                                               - Thư ký

 

II. KINH PHÍ HỘI THI HSSV THANH LỊCH :

1. Ăn chiều cho đại biểu, Ban tổ chức, Ban giám khảo, phụ trách đội tuyển, nhạc công, bảo vệ, .........25 người x 60.000đ/suất 

                                                      =1.500.000đ

                              21 thí sinh x 25.000đ/suất                                                                                                   =    525.000đ

2. Bồi dưỡng Ban Giám Khảo: 5 giám khảo x 100.000đ=500.000đ

3. Kinh phí làm cổng trào, trang trí khánh tiết cho sân khấu:

Gồm: Đề can, xốp, bột màu, kim tuyến,... =    650.000đ

4. May viền đăng quang cho thí sinh đoạt giải:

 06 giải gồm nhất, nhì, ba cho nam, nữ sinh thanh lịch:

06 viền x 70.000 = 420.000đ

5. Làm thẻ cho thí sinh : 21 thẻ x 5.000đ

6. Hoa tặng thí sinh: 6 bó +15 bông hồng = 300.000đ

7. Kinh phí mua cặp nhựa, giấy bút cho giám khảo:  =    100.000đ        

8. Kinh phí giải thưởng:

                a. Giải nhất: 02 giải (Nam và nữ sinh thanh lịch)

                 200.000đ x 2             =    400.000đ

                b. Giải nhì:

                02 giải x 150.000đ     =    300.000đ

                c. Giải ba: 02 giải x 100.000đ = 200.000đ                    

                d. Giải khuyến khích; 4 giải x 50.000đ =    200.000đ

                e. Giải cho thí sinh vòng sơ khảo:

11 quyển sổ x 30.000đ       =    330.000đ

9. Kinh phí in Giấy chứng nhận:

              10 Giấy chứng nhận x 15.000đ        =    150.000đ

10. Kinh phí phụ  =    300.000đ

                                Tổng      = 5.980.000đ

   (Năm triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến
Amanahtoto slot deposit dana gopaytogel Amanahtoto Amanahtoto pakde4d pakde4d amanahtoto pakde4d gopaytogel gopaytogel gopaytogel dewitogel gopaytogel gopaytogel togel online togel bayaran terbesar gopaytogel amanahtoto gopaytogel gopaytogel gopaytogel gopaytogel