Kế hoạch Triển khai xây dựng phần mềm Quản lý nhà trường

BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XD
Số: 506/KH-TCĐCN&XD
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2011
KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng phần mềm Quản lý nhà trường
                       
Kính gửi: Các đơn vị
Thực hiện chủ trương ứng dụng tin học và CNTT trong quản lý hành chính nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử; giúp cho việc xử lý thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ, phục vụ tốt cho các mặt công tác của đơn vị, nhà trường triển khai kế hoạch xây dựng phần mềm quản lý, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đào tạo thống nhất trong toàn trường.
- Tổ chức phân quyền truy cập theo phòng, khoa để khai thác cơ sở dữ liệu trên hệ thống mạng nội bộ.
- Tổ chức hệ thống Mail nội bộ và Internet trong việc trao đổi thông tin và xử lý công việc.
- Cài đặt các chương trình ứng dụng phục vụ cho việc giải quyết các nghiệp vụ của đơn vị được phân công.
II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO – TỔ KỸ THUẬT
1. Ban chỉ đạo
          Ban chỉ đạo bao gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu, Trưởng/Phó các đơn vị có nhiệm vụ cùng đối tác xây dựng nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện phần mềm: 
          - Lương Văn Tiến           Hiệu trưởng                             Trưởng ban
          - Tô Văn Hưởng             Phó Hiệu trưởng                      Phó trưởng ban
          - Nguyễn Thế Công        Phó Hiệu trưởng                      Phó trưởng ban
          - Đỗ Minh Chiến            P. TP Nghiên cứu KH              Thư ký
          - Trưởng, phó các đơn vị                                                         Ủy viên
2. Tổ kỹ thuật
          Bao gồm giáo viên tổ tin học, nhân viên phụ trách kỹ thuật mạng của nhà trường có nhiệm vụ lắp đặt hệ thống phần cứng (máy chủ, đường mạng, switch…) và hỗ trợ các công việc có liên quan trong quá triển khai kế hoạch.
          - Thái Thanh Phú           Trưởng bộ môn tin học            Tổ trưởng  
          - Hà Minh Hải                  Nhân viên phụ trách mạng      Tổ phó
          - Bùi Ngọc Huy                Giáo viên tin học                     Tổ viên
          - Nguyễn Tất Thành       Nhân viên phụ trách mạng      Tổ viên
          - Nguyễn Ngọc Hà          Nhân viên kỹ thuật tin học       Tổ viên
III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI (Dự kiến)
TT
Nội dung công việc
Thời gian
Ghi chú
1
- Tiếp nhận yêu cầu của các đơn vị
8-9/2011
 
2
- Cài đặt lần 1 yêu cầu của các đơn vị
- Cài đặt lần 2 và cập nhật chức năng sau khi hiệu chỉnh.
10/2011
 
3
- Vận hành toàn bộ hệ thống, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm.
11/2011
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng nghiên cứu khoa học
- Chắp mối các công việc để kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ.
- Giám sát quá trình thực hiện và có báo cáo kết qủa kịp thời.
- Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để vận hành hệ thống.
- Cử nhân viên phụ trách quản trị hệ thống trong quá trình vận hành.
2. Các đơn vị
- Bố trí nhân sự, tạo điều kiện hợp tác với đối tác trong việc đưa ra các yêu cầu công việc của đơn vị mình được phụ trách.
- Cho chạy thử các phiên bản của phần mềm để phát hiện các chức năng chưa phù hợp và có yêu cầu kịp thời với đối tác trong việc cập nhật, hiệu chỉnh.
3. Phòng Tài chính kế toán
- Giải quyết các vấn đề tài chính có liên đến kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm theo đúng qui định.

 

Nơi nhận:

 HIỆU TRƯỞNG

 - Ban giám hiệu (báo cáo);
- 06 khoa;
- 09 Phòng ban/TT;
- Lưu VP. 

 

(Đã Ký)

Lương Văn Tiến

 

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến