Kế hoạch đào tạo : KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2013

TT
Nội dung
Thời gian
Phân công thực hiện
I
Công tác chi bộ
 
 
1
- Triển khai thực hiện chỉ thị số 21 ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ban TV Thành ủy UB về diễn tập phòng thủ TP Uông Bí năm 2013
- Học tập NQ TƯ 7 (KHÓA XI)
- Sinh hoạt đảng định kỳ theo kế hoạch, Làm hồ sơ chuyển đảng chính thức cho ĐV dự bị.
- Theo KH
 
 
- Theo KH
- Từ ngày 01/7 đến 4/7/2013
Cán bộ, đảng viên khoa Điện
II
Công tác tuyển sinh, đào tạo, công tác GV
 
 
1
Đăng in quảng cáo trên đài phát thanh phục vụ công tác tuyển sinh hệ TCCN, C ĐN, TCN.
Từ ngày 1/7 đến  30/7/2013
Thầy Trường + GV được phân công.
2
Điều chỉnh hoàn chỉnh các chương trình đào tạo hệ TCCN và chương trình liên thông TCCN lên Cao đẳng để đưa vào thực hiện
Từ 01/7/2013 đến 30 /7/2013
Các GV được phân công
3
Tổ chức học lại, thi lại, cải thiện điểm cho HSSV chưa đạt kết quả học tập học kỳ 2 và năm học 2013.
Từ 18/7/2013 đến 15/8/2013
CB khoa + Các GV được phân công
4
Lập tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên năm học 2013 - 2014, trên cơ sở tiến độ đào tạo chung của trường     
Từ 1/7/2013
Đến 30/7/2013
CB khoa, Thầy Khanh, các Tổ trưởng bộ môn
5
Hội thảo chuyên đề nâng cao trình độ giáo viên:
- Phân công giáo viên viết chuyên đề
- Làm đề nghị Duyệt chuyên đề
 
- Báo cáo chuyên đề
Từ 28/6/2013
Đến 14/7/2013
Từ 14/7 đến 20/7/2013
Từ 26 đến 30/7/2013
Thầy Khiên, Thanh, Tình, Sơn
 
CB khoa, GV làm C Đ
- Toàn thể CB, GV khoa Điện 
6
Tập huấn công tác coi thi tuyển sinh cao đẳng 2013
Chiều 13/7/2013
Các CB, GV được phân công theo KH
7
Coi thi tuyển sinh cao đẳng 2013
Từ 14/7 đến 16/7/2013
Các CB, GV được phân công theo KH
8
Sơ kết học kỳ 2, đưa kết quả học tập học kỳ 2 và thông báo học lại, cải thiện điểm lên mạng
Từ 10/7/2013
CB + GV CN

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến