Các Phòng Ban: : Trường được tổ chức các phòng (ban) chức năng giúp việc Hiệu trưởng về:


Trường được tổ chức các phòng (ban) chức năng giúp việc Hiệu trưởng về:

- Tổ chức, cán bộ, đào tạo, hành chính, kế hoạch tài chính, quan hệ quốc tế, quản lý sinh viên - học sinh và có nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Tổ chức và kiểm tra triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn được giao.
- Đề xuất các đề án, dự án, các chủ trương công tác, dự thảo các quyết định quản lý theo thẩm quyền để Hiệu trưởng xem xét quyết định.
- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao...
- Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng.

  Danh sách Các Phòng Ban
              Phòng Tổ chức hành chính
              Phòng Xây dựng cơ bản
              Phòng Tài chính kế toán
              Phòng Đào tạo
              Phòng Nghiên cứu khoa học
              Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
              Ban tuyển sinh

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến