Giới thiệu

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

 

 

VĂN PHÒNG: Tầng 5 - Nhà hiệu bộ

P. TRƯỞNG PHÒNG PT: ThS. Đỗ Trọng Tiến                 

                      ĐT: 0904125209                                      Email:dotrongtien@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CB, CNV

         Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 07: Trong đó trình độ Thạc sỹ 03, Đại học, Cao đẳng: 04.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

          - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát các đào tạo trong nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.

         - Đề xuất và triển khai công tác khảo thí

         - Chủ trì  trong việc tổ chức và hướng dẫn tự kiểm định đánh giá chất lượng theo đúng quy định;

         - Thanh tra và giám sát các hoạt động đào tạo

         - Tham gia lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ;

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường yêu cầu…

 

DANH SÁCH CB, GV, NV - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

 

TT Họ và Tên Năm Sinh Trình Độ

Chức Vụ

1

Đỗ Trọng Tiến

1982 Thạc sỹ P.Trưởng phòng PT
2

Nguyễn Minh Sơn

1969 Đại học P. Trưởng phòng
3

Nguyễn Đình Vụ

1979 Đại học Giảng viên
4

Nghê Thị Ngọc Tú

1979 Cao đẳng Nhân viên
5

Nguyễn Thị Thành

1984 Thạc sỹ Giảng viên
6

Tạ Thị Mùi

1979 Đại học Giảng viên
7

Hoàng Thành Nam

1992 Đại học Giảng viên

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK