Cơ cấu tổ chức: : SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

CÁN BỘ CHỦ CHỐT

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT / Email

 

Ban Giám hiệu

1

TS. Đỗ Minh Chiến

Hiệu trưởng

0904836679

dominhchien@cic.edu.vn

 

2

ThS. Lê Văn Lợi

Phó Hiệu trưởng

0912439686

levanloi@cic.edu.vn

 

3

ThS. Hoàng Minh Hải

Phó Hiệu trưởng

0904130333

hoangminhhai@cic.edu.vn

 

4

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

0942111368

nguyenthanhtuan@cic.edu.vn

 

Phòng Tổ chức hành chính

1

ThS. Thái Thanh Phú

Trưởng phòng

0989335809

phutt@cic.edu.vn

 

2

ThS. Nguyễn Huyền Ngọc

Phó Trưởng phòng

0906034999

nguyenhuyenngoc@cic.edu.vn

 

3

ThS. Phan Thị Thu Trang

Phó Trưởng phòng

0961591983

phanthithutrang@cic.edu.vn

 

Phòng Đào tạo

1

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng phòng

0942111368

nguyenthanhtuan@cic.edu.vn

 

2

ThS. Lê Tuấn Đạt

Phó Trưởng phòng

0906089082

letuandat@cic.edi.vn

 

3

ThS. Nguyễn Đức Hùng

Phó Trưởng phòng

0936858995

nguyenduchung@cic.edu.vn

 

Phòng Tài chính kế toán

1

ThS. Hoàng Thị Nguyên

Trưởng phòng

Phụ trách kế toán

0985105069

hoangthinguyen@cic.edu.vn

 

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

0943979329

nguyenthithuha@cic.edu.vn

 

3

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng

0904861198

nguyenthilanhuong@cic.edu.vn

 

Phòng Quản trị và XDCB

1

ThS. Nguyễn Văn Dương

Trưởng phòng

0984314226

nguyenvanduong@cic.edu.vn

 

2

ThS. Nguyễn Nam Phong

Phó Trưởng phòng

0906154067

nguyennamphong@cic.edu.vn

 

3

ThS. Mai Kim Hiếu

Phó Trưởng phòng

0912898141

maikimhieu@cic.edu.vn

 

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

1

ThS. Nguyễn Huy Phương

Trưởng phòng

0984232689

nguyenhuyphuong@cic.edu.vn

 

2

ThS. Đỗ trọng Tiến

Phó Trưởng phòng

0904125209

dotrongtien@cic.edu.vn

 

3

ThS. Nguyễn Văn Ngọc

Phó Trưởng phòng

0989389169

nguyenvanngoc@cic.edu.vn

 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

1

TS. Hoàng Minh Thuận

Trưởng phòng

0388211886

hoangminhthuan@cic.edu.vn

 

2

ThS. Phạm Văn Trịnh

Phó Trưởng phòng

0839712999

phamvantrinh@cic.edu.vn

 

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

1

ThS. Nguyễn Tuấn Khanh

Trưởng phòng

0904370604

nguyentuankhanh@cic.edu.vn

 

2

ThS. Nguyễn Minh Sơn

Phó Trưởng phòng

0904062648

nguyenminhson@cic.edu.vn

 

Phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

1

TS. Nguyễn Công Lý

Trưởng phòng

0917378789

nguyencongly@cic.edu.vn

 

2

TS. Vũ Kim Diến

Phó Trưởng phòng

0987694459

kimdienxdtb@gmail.com

 

Khoa Điện

1

ThS. Phạm Văn Khiên

Phó Trưởng khoa. Phụ trách

0385.112246

phamvankhien@cic.edu.vn

 

2

ThS. Nguyễn Thị Liên

Phó Trưởng khoa

0394792944

nguyenthilien@cic.edu.vn

 

3

ThS. Phạm Ngọc Quang

Phó Trưởng khoa

0374220680

phamngocquang@cic.edu.vn

 

Khoa Động lực và Vận hành TBCG

1

ThS. Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng khoa

0902050945

nguyenxuanhoa@cic.edu.vn

 

2

ThS. Đoàn Hữu Lương

Phó Trưởng khoa

0902108970

doanhuuluong@cic.edu.vn

 

Khoa Kinh tế và Du lịch

1

ThS. Phan Thị Thanh Hương

Trưởng khoa

0913676618

phanthithanhhuong@cic.edu.vn

 

2

ThS. Nguyễn Thị Cúc

Phó Trưởng khoa

0362456542

nguyenthicuc@cic.edu.vn

 

Khoa Công nghệ thông tin

1

ThS. Vũ Đức Hùng

Phó trưởng khoa, phụ trách

0977367888

vuduchung@cic.edu.vn

 

Khoa Cơ khí

1

ThS. Hoàng Việt Nam

Trưởng khoa

0979334182

hoangvietnam@cic.edu.vn

 

2

ThS. Lê Quốc Bảo

Phó Trưởng khoa

0702288886

lequocbao@cic.edu.vn

 

Khoa Xây dựng và Kỹ thuật mỏ

1

KS. Trần Minh Quang

Trưởng khoa

0904480636

tranminhquang@cic.edu.vn

 

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

1

ThS. Vũ Quốc Toàn

Giám đốc

0912210708

vuquoctoan@cic.edu.vn

 

2

ThS. Nguyễn Thị Dung

Phó Giám đốc

0945052660

nguyenthidung@cic.edu.vn

 

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe

1

TS. Nguyễn Công Lý

Giám đốc

0917378789

nguyencongly@cic.edu.vn

 

2

KS. Vũ Tiến Hùng

Phó Giám đốc

0905540802

vutienhung@cic.edu.vn

 

3

KS. Phạm Xuân Thủy

Phó Giám đốc

0902208898

phamxuanthuy@cic.edu.vn

 

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp

1

TS. Phan Đắc Yến

Giám đốc

0979379785

phandacyen@cic.edu.vn

 

2

ThS. Nguyễn Đức Hùng

Phó Giám đốc

0936858995

nguyenduchung@cic.edu.vn

 

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ ô tô

1

ThS. Nguyễn Xuân Hòa

Giám đốc

0902050945

nguyenxuanhoa@cic.edu.vn

 

2

ThS. Trịnh Xuân Viết

 

0932255663

 

Trung tâm Tư vấn, Thiết kế và Xây dựng

1

KS. Trần Minh Quang

Giám đốc

0904480636

tranminhquang@cic.edu.vn

 

2

KS. Bùi Công Hồng

Phó Giám đốc

0366507502

buiconghong@cic.edu.vn

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến