Cơ cấu tổ chức: : SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 TRƯỞNG, PHÓ - PHÒNG, KHOA, ĐƠN VỊ

 

TT

Đơn vị

Họ và tên

 Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Ban Giám hiệu

TS. Đỗ Minh Chiến

1980

Bí thư đảng ủy

Hiệu trưởng

0904836679

dominhchien@cic.edu.vn

ThS. Lê Văn Lợi

1974

Phó Bí thư đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

0912439686

levanloi@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

1964

Phó Hiệu trưởng

0902136118 nguyenvantuan@cic.edu.vn

ThS. Hoàng Minh Hải

1973

Phó Hiệu trưởng

0904130333

hoangminhhai@cic.edu.vn

2

Phòng Tổ chức hành chính

ThS. Thái Thanh Phú

1978

Trưởng phòng

0989335809

phutt@cic.edu.vn

ThS. Phan Thị Thu Trang

1983

Phó Trưởng phòng

0961591983

phanthithutrang@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Huyền Ngọc

1979

Phó Trưởng phòng

0906034999

nguyenhuyenngoc@cic.edu.vn

3

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

1970

Trưởng phòng

0942111368

nguyenthanhtuan@cic.edu.vn

ThS. Lê Tuấn Đạt

1971

Phó Trưởng phòng

0906089082

letuandat@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Đức Hùng

1967

Phó Trưởng phòng

0936858995

nguyenduchung@cic.edu.vn

4

Phòng Tài chính kế toán

ThS. Lê Ngọc Minh

1962

Trưởng phòng

0912903293

lengocminh@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

1980

Phó Trưởng phòng

0943979329

nguyenthithuha@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

1978

Phó Trưởng phòng

0904861198

nguyenthilanhuong@cic.edu.vn

5

Phòng Quản trị và xây dựng cơ bản

ThS. Nguyễn Văn Dương

1970

Trưởng phòng

0984314226

nguyenvanduong@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Nam Phong

1969

Phó Trưởng phòng

0906154067

nguyennamphong@cic.deu.vn

ThS. Mai Kim Hiếu

1980

Phó Trưởng phòng

0912898141

maikimhieu@cic.edu.vn

6

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

TS. Hoàng Minh Thuận

1979

Trưởng phòng

0904116189

hoangminhthuan@cic.edu.vn

ThS. Phạm Văn Trịnh

1972

Phó Trưởng phòng

0839712999

phamvantrinh@cic.edu.vn

7

Phòng Công tác HSSV

ThS. Nguyễn Huy Phương

1968

Trưởng phòng

0984232689

nguyenhuyphuong@cic.edu.vn

ThS. Bùi Văn Ngọc

1983

Phó Trưởng phòng

0989389169

buivanngoc@cic.edu.vn

ThS. Bùi Văn Quảng

1978

Phó Trưởng phòng

0912146690

buivanquang@cic.edu.vn

8

Phòng Thí nghiệm vật liệu LAS29XD

TS. Nguyễn Công Lý

1980

Trưởng phòng

0917378789

nguyencongly@cic.edu.vn

9

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

ThS. Đỗ Trọng Tiến

1982

Phó Trưởng phòng

Phụ trách

0904125209

dotrongtien@cic.edu.vn

Nguyễn Minh Sơn

1969

Phó Trưởng phòng

0904062648

nguyenminhson@cic.edu.vn

10

Trung tâm tuyển sinh và GTVL

ThS. Vũ Quốc Toàn

1981

Giám đốc TT

0912210708

vuquoctoan@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Khánh

1977

Phó Giám đốc TT

0904036316

nguyenvankhanh@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Dung

1981

Phó Giám đốc TT

0945052660

nguyenthidung@cic.edu.vn

11

Trung tâm đào tạo và HTDN

TS. Phan Đắc Yến

1964

Giám đốc TT

0979379785

phandacyen@cic.edu.vn

12

Khoa Điện

ThS. Nguyễn Tuấn Khanh

1972

Trưởng khoa

0904370604

nguyentuankhanh@cic.edu.vn

ThS. Phạm Văn Khiên

1976

Phó Trưởng khoa

0385.112246

phamvankhien@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Liên

1980

Phó Trưởng khoa

0394792944

nguyenthilien@cic.edu.vn

ThS. Phạm Ngọc Quang

1969

Phó Trưởng khoa

0374220680

phamngocquang@cic.edu.vn

13

Khoa Động lực và VHTBCG

ThS. Phùng Văn Khương

1966

Trưởng khoa

0904191797

phungvankhuong@cic.edu.vn

ThS. Đoàn Hữu Lương

1970

Phó Trưởng khoa

0902108970

doanhuuluong@cic.edu.vn

14

Khoa Xây dựng và Kỹ thuật mỏ

KS. Trần Minh Quang

1969

Trưởng khoa

0904480636

tranminhquang@cic.edu.vn

15

Khoa Kinh tế và Du lịch

ThS. Hoàng Thị Nguyên

1983

Trưởng khoa

0985105069

hoangthinguyen@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Cúc

1982

Phó Trưởng khoa

0362456542

nguyenthicuc@cic.edu.vn

ThS. Phan Thị Thanh Hương

1981

Phó Trưởng khoa

0913676618

phanthithanhhuong@cic.edu.vn

16

Khoa Cơ khí

ThS. Hoàng Việt Nam

1980

Trưởng khoa

0979334182

hoangvietnam@cic.edu.vn

17

Khoa Cơ bản

ThS. Trần Thị Châu

1976

Trưởng khoa

0943011168

tranthichau@cic.edu.vn

ThS. Nguyễn Trọng Đại

1962

Phó Trưởng khoa

0902528386

nguyentrongdai@cic.edu.vn

18

Khoa Công nghệ thông tin

ThS. Vũ Đức Hùng

1977

Phó Trưởng khoa

(phụ trách)

0977367888

vuduchung@cic.edu.vn

19

Trung tâm Đào tạo và SHLX

TS. Nguyễn Công Lý

1980

Giám đốc

0917378789

nguyencongly@cic.edu.vn

KS. Vũ Tiến Hùng

1971

Phó Giám đốc

0905540802

vutienhung@cic.edu.vn

KS. Phạm Xuân Thủy

1971

Phó Giám đốc

0902208898

Phamxuanthuy@cic.edu.vn

20

Trung tâm Ứng dụng công nghệ ôtô

ThS. Hoàng Văn Điền

1971

Giám đốc TT

0904308219

hoangvandien@cic.edu.vn

21

Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng

Bùi Công Hồng

1976

Đội Phó phụ trách

01666507502

buiconghong@cic.edu.vn

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến