Giới thiệu về khoa

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG
 

VĂN PHÒNG :                                               Email: vpkhoadien@cic.edu.vn

TRƯỞNG KHOA:     ThS. Nguyễn Tuấn Khanh    

       ĐT: 0904.370604                                   Email: nguyentuankhanh@cic.edu.vn  

P. TRƯỞNG KHOA:  ThS: Phạm Văn Khiên

       ĐT: 0385.112246                                       Email: phamvankhien@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổng số CB, GV của khoa có 18, trong đó trình độ, Thạc sỹ 12, Đại học 06, Giáo viên gỏi cấp Quốc gia 03, Cấp Tỉnh 09, Giáo viên tay nghề giỏi cấp Tỉnh 02.

TUYỂN SINH HÀNG NĂM: 200 HSSV

HỌC SINH SINH VIÊN ĐÃ ĐÀO TẠO TRONG 40 NĂM QUA: 9.600 HSSV

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

- Lấy người học làm trung tâm, chất lượng là hàng đầu, đào tạo gắn liền với nhu cầu và thực tế sản xuất của doanh nghiệp,đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Lý thuyết gắn liền với thực hành, dành nhiều thời gian thực hành tại xưởng trường và cơ sở sản xuất;

- Chuyển giao cho người học các tri thức, phương pháp học và nghiên cứu tiên tiến về lãnh vực công nghệ và quản lý dựa trên kinh nghiệm thực tế và kết quả thực nghiệm của các trường có uy tín của trong và nước ngoài;

- Đào tạo và rèn luyện cho người học những kỹ năng quản lý cần thiết trong xử lý công việc để có thể thực thi nhiệm vụ một cách độc lập, đáp ứng yêu cầu thiết yếu của doanh nghiệp.

 

Danh sách CB, GV - Khoa Điện

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Tuấn Khanh

07/02/1972

Thạc sĩ

 Trưởng khoa

GVTH cao cấp

2

Phạm Văn Khiên

15/12/1976

Thạc sĩ

P. Trưởng khoa

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Bằng

25/03/1974

Đại học

Giáo viên

4

Lê Thị Hà

13/07/1975

Đại học

Giáo viên

5

Phan Thị Thoa

02/01/1982

Đại học

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Huyên

01/06/1972

Đại học

Giáo viên

7

Lê Thanh Tình

24/05/1982

Thạc sĩ

Giáo viên

8

Vũ Văn Hồng

18/07/1974

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Lưu Thế Mạnh

02/04/1983

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Đào Văn Vũ

07/04/1969

Đại học

Giáo viên

11

Nguyễn Trọng Thanh

30/11/83

Thạc sĩ

Giảng viên

12

Bùi Tiến Thành

14/06/1985

Thạc sĩ

Giảng viên

13

Nguyễn Duy Linh

18/11/1987

Thạc sĩ

Giảng viên

14 Nguyễn Ngọc Toàn 04/11/1983 Thạc sĩ Giảng viên
15 Phạm Văn Thiệu 15/01/1967  Đại học Giáo viên
16 Trần Tuấn Anh 13/03/1984 Thạc sĩ Giảng viên
17 Nguyễn Thị Thu Trang 08/07/1982 Thạc sĩ Giảng viên
18 Nguyễn Thị Xuân Hướng 17/11/1981 Thạc sĩ Giảng viên

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK