PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

VĂN PHÒNG:    Tầng 4 – Nhà Hiệu bộ

TRƯỞNG PHÒNG: TS. Hoàng Minh Thuận

         ĐT: 0904116189                                    Email: hoangminhthuan@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CB, GV& NHÂN VIÊN:

      Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 06: Trong đó 01 Tiến sỹ, 01 Thạc sĩ, 04 Đại học và Cao đẳng;

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

       - Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

       - Triển khai kế hoạch thực hiện các đề tài, sáng kiến các cấp;

       - Xây dựng và quản lý tạp chí, tập san và website;

      - Khoa học và hợp tác Quốc tế phục vụ đào tạo và sản xuất theo đúng qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

      - Phối hợp kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng phòng máy tính, trang thiết bị phụ trợ;

      - Xây dựng quy trình vận hành và triển khai thực hiện các nghiệp vụ tại thư viện;

      - Bảo quản và duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu trong thư viện một cách thường xuyên và có hệ thống;

      - Quản lý phôi, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên.

 

DANH SÁCH CB, GV, NV 

 

Click vào đây để tải Danh sách

 

Tải tập tin đính kèm Tại đây

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến