Nghiên cứu khoa học: : PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ


PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG:    Tầng 4 – Nhà Hiệu bộ

TRƯỞNG PHÒNG: TS. Hoàng Minh Thuận

         ĐT: 0904116189                                    Email: hoangminhthuan@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CB, GV& NHÂN VIÊN:

      Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 04: Trong đó 01 Tiến sỹ, 01 Thạc sĩ, 02 Đại học và Cao đẳng;

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, thực hiện công tác hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Quản lý khoa học

- Xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ, chuyển giao công nghệ của trường;

- Tổ chức thực hiện quy trình đăng ký, thực hiện đề tài khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến các cấp;

- Giám sát tiến độ, phối hợp tổ chức đánh giá và nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định phân cấp hiện hành;

- Thực hiện công tác quản lý, lưu giữ hồ sơ đề tài khoa học - công nghệ các cấp theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện chế tạo, nâng cấp thiết bị, mô hình, học cụ phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động khác;

- Đề xuất lựa chọn các mô hình, sản phẩm, thiết bị tham gia các hội thi các cấp;

- Hỗ trợ giới thiệu, quảng bá kết quả hoạt động khoa học công nghệ của trường, các công trình, sản phẩm khoa học công nghệ trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tư vấn và tổ chức các hoạt động liên kết, phối hợp nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ cũng như chuyển giao các kết quả hoạt động khoa học - công nghệ với các cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và đơn vị có nhu cầu;

- Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cấp trường; làm đầu mối tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế;

- Đề xuất các hình thức khen thưởng trong hoạt động khoa học - công nghệ;

- Phối hợp với phòng TCHC quản lý, cập nhật và xác nhận lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường; xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về năng lực khoa học công nghệ của nhà trường;

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm khoa học - công nghệ ở các đơn vị trong Trường.

- Đề xuất thành lập các hội đồng liên quan đến quá trình hoạt động khoa học;

- Chủ trì công tác nghiệm thu giờ nghiên cứu khoa học của các Nhà giáo;

b) Hợp tác quốc tế

- Xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện công tác hợp tác quốc tế;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế;

- Phối hợp với các đơn vị giải quyết thủ tục đoàn ra, đoàn vào; thủ tục cho cán bộ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài;

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế ở các đơn vị trong Trường.

c) Quản trị mạng, hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, điện thoại, camera an ninh và phòng máy tính dùng chung

- Quản lý kỹ thuật các trang thiết bị của toàn bộ hệ thống mạng internet, hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, điện thoại, camera an ninh và phòng máy tính dùng chung;

- Phối hợp với các đơn vị thiết kế giao diện, xây dựng nội dung website;

- Thẩm định, quản lý nội dung của website và các thông tin về nhà trường;

- Quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động website;

- Phối hợp thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Tổ chức, phát triển và hỗ trợ Câu lạc bộ Sáng tạo - Khởi nghiệp CIC;

e) Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng;

f) Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

g) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cơ quan chức năng.

h) Một số nhiệm vụ khác

- Phối hợp cùng các đơn vị thiết kế, in ấn các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, tuyển sinh, đối nội, đối ngoại.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến