Giới thiệu : : Chức năng nhiệm vụ:


Chức năng nhiệm vụ:

Lời giới thiệu

CHỨC NĂNG:

1.  Bảo quản và duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu trong thư viện một cách thường xuyên và có hệ thống;

2. Quản lý phôi, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên.

3.  Đảm bảo việc thu thập, lưu trữ,  phổ biến và cung cấp thông tin khoa học về các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh trong Nhà trường.

4. Triển khai các hoạt động NCKH thuộc lĩnh vực thông tin - thư viện, cũng như hỗ trợ khai thác và sử dụng hiệu quả những nguồn thông tin qua mạng internet miễn phí để phục vụ cho công tác giảng dạy học tập và NCKH của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường nhằm hiện đại hóa hoạt động thư viện, phát triển thư viện số phục vụ nghiên cứu.

5. Tư vấn, cung cấp các thông tin - thư viện

 NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về hoạt động thông tin - thư viện nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, NCKH, giảng dạy, học tập và phục vụ người dùng tin trong Nhà trường

2.  Xây dựng quy trình vận hành và triển khai thực hiện các nghiệp vụ tại thư viện;

3. Bổ sung, phân tích-xử lý. Bố trí, sắp xếp thư viện sao cho thuận tiện với người sử dụng, dễ tiếp cận và dễ tìm kiếm thông tin, tài liệu

     - Hướng dẫn bạn đọc truy cập, khai thác kho tư liệu một cách hiệu quả như:  Phục vụ mượn trả, mượn liên thư viện và cung cấp thông tin theo yêu cầu

4. Kết nối mạng lưới truy cập  và tìm kiếm thông tin tự động hoá. Hỗ trợ tra cứu trực tiếp

5. Thu thập lưu chiểu những xuất bản phẩm do Nhà trường xuất bản bao gồm: luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ hoặc báo cáo tổng kết các đề tài NCKH đã được nghiệm thu và bài giảng điện tử do Giảng viên trong Nhà trường viết. Ngoài ra, còn có báo cáo tốt nghiệp của các em học sinh, sinh viên Nhà trường.

6.  Cấp phát phôi, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp các hệ:

      - Quản lý phôi bằng, chứng chỉ;

      - Đóng số, vào sổ số bằng, chứng chỉ;

      - Cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh sinh viên;

      - Báo cáo công tác cấp phát bằng, chứng chỉ hàng năm.

 7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo Nhà trường giao.

 

 Một số hình ảnh về trung tâm thông tin - Thư viện

Sinh viên tự tìm sách, báo, giáo trình bài giảng trước khi mượn

Khu vực phòng đọc theo nhóm cho sinh viên 

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến