Phụ lục các biểu mẫu quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 688 /QĐ-TCĐCN&XD ngày 17 tháng năm 7 của Hiệu Trưởng Trường CĐ Công Nghiệp và Xây dựng)

 Mẫu 1.1- Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường

Mẫu 1.2- Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.3- Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.4- Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.5- Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.6- Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.7- Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.8- Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.9- Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.10- Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1. 11- Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.12- Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.13- Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấpTrường
Mẫu 1.14- Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp   Trường
 
                                                                                                                      Đ.M.C
 

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến
Amanahtoto slot deposit dana gopaytogel Amanahtoto Amanahtoto pakde4d pakde4d amanahtoto pakde4d gopaytogel gopaytogel gopaytogel dewitogel gopaytogel gopaytogel togel online togel bayaran terbesar gopaytogel amanahtoto gopaytogel gopaytogel gopaytogel gopaytogel