Phụ lục các biểu mẫu quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 688 /QĐ-TCĐCN&XD ngày 17 tháng năm 7 của Hiệu Trưởng Trường CĐ Công Nghiệp và Xây dựng)

 Mẫu 1.1- Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường

Mẫu 1.2- Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.3- Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.4- Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.5- Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.6- Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.7- Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.8- Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.9- Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.10- Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1. 11- Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.12- Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.13- Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấpTrường
Mẫu 1.14- Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp   Trường
 
                                                                                                                      Đ.M.C
 

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến